Rahvastikuministri ülesanded jaotuvad kolme ministeeriumi vahel

Eesti kodakondsuse tunnistused. FOTO: Peeter Langovits

Kuna uus võimuliit kaotas rahvastikuministri koha, jagunevad rahvastikuministri ülesanded kolme ministeeriumi vahel, valitsus arutab neljapäevasel istungil seetõttu kolme ministeeriumi põhimääruse muutmist.

Valitsus arutab neljapäevasel istungil ettepanekut viia siseministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ja välisministeeriumi põhimäärus kooskõlla ministrite pädevusega ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkondadega, edastas valitsuse pressiesindaja.

Vastavalt peaministri korraldusele jagunevad varasema rahvastikuministri vastutusvaldkonna küsimused sotsiaalkaitseministri, siseministri ja välisministri vahel.

Rahvastiku ja perepoliitika küsimused kuuluvad edaspidi sotsiaalkaitseministri vastutusalasse.

Uussisserändajate ja väliseesti kogukonna küsimused jagunevad vastavalt siseministeeriumi (ränne) ja välisministeeriumi vahel (kodanike huvide kaitse välisriikides).

Sotsiaalministeeriumi põhimääruses lisatakse ministeeriumi valitsemisalasse perede heaolu edendamine ja rahvastikupoliitika koordineerimine. Sotsiaalministeeriumi senine laste heaolu osakond nimetatakse ümber laste ja perede osakonnaks. Tulenevalt asjaolust, et varem tegeles rahvastikuminister siseministeeriumis rahvastiku- ja perepoliitika valdkonnaga, tuleb vastav muudatus teha ka siseministeeriumi põhimääruses.

Siseministeeriumi põhimääruses kaotatakse rahvastiku- ja perepoliitika osakond. Lisaks muudetakse ministeeriumi sümboolikaga seonduvat. Kui seni anti siseministeeriumi kuldteenetemärk ehk kõrgeim autasu, mida siseministeerium välja annab, muu hulgas ministrile, ministeeriumi kantslerile ja ministeeriumi asekantslerile ametist lahkumisel, siis eelnõu kohaselt antakse kuldteenetemärk neile ametist lahkumisel, kui neil on väärilisi teeneid ministeeriumi ülesannete täitmisel.

Välisministeeriumi põhimääruses tehakse täiendused ministeeriumi ülesannetes Eesti riigi ja inimeste huvide kaitsmisel, mille järgi kavandab ja korraldab ministeerium edaspidi üleilmsete eesti kogukondade kaasamist puudutavat poliitikat.

Muudatustega kaasneb siseministeeriumist teenistuskohtade üleviimine nii sotsiaalministeeriumi kui ka välisministeeriumi. Siseministeeriumi rahvastiku- ja perepoliitika osakonna juhi ametikoht koondatakse.

Määrus jõustub 1. märtsil.

Tagasi üles
Back