Ettevõtjad: piirangud Saaremaal ei ole põhjendatud

Ettevõte Kuressaares. FOTO: STAFF/REUTERS

Saaremaa ettevõtjate liit pöördus reedel peaminister Kaja Kallase poole ettepanekutega Saaremaa vallas piirangute leevendamiseks. Liit leiab, et kuna viirus on nii Eestis kui ka Saare maakonnas pidevas langustrendis, on mõistlik piiranguid leevendama hakata.

Suur hulk Saaremaa ettevõtteid tegutsevad turismi-, meelelahutus ja majutussektoris. «Hetkel oleme jõudnud olukorda, kus kohalikud Saaremaa ettevõtjad elavad teadmatuses. Teadmatuses selle üle, millal piiranguid leevendatakse, mis saab eesootavast turismihooajast ning kas riigil on plaanis kompenseerida piirangutega tekkinud kahjud,» on liit nõutu.

Ettevõtjad tõid esile, et Saaremaa viimase 14 päeva nakatumiskordaja 100 000 elaniku kohta on Eesti madalaim. Lisaks on Saare maakonnas 2.mai seisuga vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud 11342 elanikku. Saare maakonnas on vaktsineeritute osakaal 34,6 protsenti, antud protsent on maakondlikus arvestuses üks vabariigi parimaid.

«Kui antud statistikale lisada juurde veel asjaolu, et väga suur hulk Saaremaa elanikkonnast on viiruse juba läbi põdenud, tähendab see seda, et Saare maakond on viiruse leviku osas Eestis kõige turvalisem,» nentis SEL, lisades, et üleriigiliselt kehtestatud karmid piirangud ei ole Saaremaal põhjendatud.

Liit tegi ettepaneku piirangute leevendamiseks ettevõtetele, kes on taotlenud tarbijamärgise «Siin on turvaline». Piirangute leevendamine peaks liidu ettepanekute järgi ette nägema seda, et alates 6.maist võiks toitlustusasutuste siseruumides kehtida 50 protsendi täituvus, alates 14.mai võidaks avada SPA-d, basseinid, veekeskused ja ujulad samuti 50 protsendilise täituvusega ning elamuskeskused ja muud meelelahutusasutused 25 protsendilise täituvusega. 

Esimesest juunist soovib SEL nakatumisnäitaja langustrendi ja vaktsineerimise jätkudes kaotada Saare maakonnas kõik piirangud. 

«Isegi, kui võtta osaliselt maha piirangud, ei ole võimalik, et kogu majandus taastub koheselt. Seetõttu peavad samaaegselt piirangute kehtimisega kehtima ka toetusmeetmed, kuni olukorra stabiliseerumiseni. Siinkohal teeme ettepaneku pikendada palgatoetust piirangutes kannatavatele ettevõtetele vähemalt mai lõpuni või kuni piirangute täielikule lõpetamiseni.»

Lisaks leiab liit, et valitsus peaks riigile andma selgemad indikaatorid ja otsused sulgemiste ning avamiste kohta peaks nende hinnangul toimuma koostöös kohaliku omavalitsusega. «Kohalikul omavalitsusel on samuti olemas kriisikomisjon ja need inimesed on suutelised abistama otsustamisel, millal on õige aeg liikumised sulgeda ja avada.»

Tagasi üles
Back