Kui riigimetsa majandamise keskuse (RMK) käest säästva metsamajandamise (FSC) sertifikaadi äravõtmise küsimus rahvusvahelise luubi alla sattus, pääses RMK tülist lihtsa lükkega: vahetas FSC audiitorit.

«Meie kaebuse peale alustati suure hooga rahvusvahelist uurimist, aga audiitorivahetus jooksutas kõik kinni,» rääkis Maavalla Koja esindaja Andres Heinapuu. «See tõestas seda, mida olime jupp aega kahtlustanud: sertifikaat ei kaitse loodus- ja kultuuriväärtusi ning metsamajandajad võivad selle nõuetele vilistada.»

«Riigihanke tulemusel toimunud audiitorivahetus ei tühista varem kehtestatud parandusnõudeid ega esitatud kaebusi,» väitis vastu RMK juhatuse liige Kristjan Tõnisson, viidates viieaastasele auditeerimistsüklile. «Audiitori muutumine ei muuda ka kohustust täita jätkuvalt FSC sertifikaadi omamiseks vajalikke nõudeid. RMK on FSC standardi nõudeid täitnud järjepidevalt alates 2002. aastast.»

Tõnisson jättis aga mainimata, et audiitorivahetus jahutas maha RMK ja tema endise audiitori tuliseks läinud jalgealuse. Maavalla Koda oli nimelt kokku kogunud tõendid selle kohta, kuidas RMK on FSC sertifikaadi nõudeid järjepidevalt eiranud. 23. veebruaril esitas koda kaebuse pikaaegse RMK audiitori, rahvusvahelisi säästva metsamajandamise sertifikaate välja andva auditeerimisfirma Perferred by Nature (endine NEPCon) peakontorile Taanis. Koda palus uurida, miks ettevõtte Eesti rakuke lubab hoolimata RMK korduvast vahelejäämisest looduslike pühapaikade rüüstamisel sel oma tegevust jätkata.