P, 24.09.2023

Tallinna kiirabi vaktsineerimata töötajad kangutavad Adlast ametist

Loora-Elisabet Lomp
, Eesti uudiste päevatoimetaja
Facebook
Comments 17
Otse Postimehest stuudios Raul Adlas.
Otse Postimehest stuudios Raul Adlas. Foto: Mihkel Maripuu

Eesti Kiirabi Töötajate Ametiühing (EKTA) saatis Tallinna linnapeale Mihhail Kõlvartile (KE) umbusaldusavalduse Tallinna Kiirabi juhi Raul Adlase kohta. 

«EKTA on mitme viimase kuu jooksul eristanud ja läbi töötanud Tallinna Kiirabi töötajatelt laekunud kaebusi ja märkusi ning lõppkokkuvõttes hääletamise teel otsustas EKTA juhtkogu esitada Tallinna linnapeale avalduse Tallinna Kiirabi peaarsti Raul Adlase tagasikutsumiseks ja umbusalduse avaldamiseks,» kirjutas EKTA.  

Ametiühingu väljatoodud argumendid:

  • Raul Adlase juhtimisstiil ning suhtlus teiste isikutega, sh Tallinna Kiirabi töötajatega ei vasta tänapäevase juhtimiskultuuri normidele.
  • Mitmed Raul Adlase juhtimisalased otsused on küsitavad ning esineb puudusi peaarsti töökohustuste täitmisel.
  • EKTA-l on piisavalt alust arvata, et Raul Adlase juhtimisel kasutab Tallinna Kiirabi võimalikke toetusi ja rahastusi valeandmete esitamisega, mis võib olla karistatav kriminaalseadustiku § 280 järgi.
  • Tallinna Kiirabis on ebapiisaval määral kaitstud töötajate isikuandmed ning konfidentsiaalseid andmed.
  • Raul Adlase juhtimise all toimub töötajate kiusamine ning diskrimineerimine seetõttu, et mõned töötajad on isiklikel põhjustel otsustanud hetkel end Covid-19 vastu mitte vaktsineerida.
  • Tallinna Kiirabi rikub töölepingu seadust.
  • Raul Adlas on korduvalt rikkunud enda poolt antud lubadusi, mis on omakorda seadnud tema usaldusväärsuse kahtluse alla.

Liikmed leidsid, et Adlas on Tallinna Kiirabi peaarsti positsioonil olnud juba 20 aastat ning sedavõrd pikk staaž võib paratamatult tekitada juhis mugavustunde ning illusiooni autoritaarsest keskkonnast, kus õigus on üksnes juhil. 

«Ehkki otsusekindlus on juhi puhul vägagi tervitatav omadus, pärsib reformimeelsuse puudumine ettevõtte arengut ning tekitab asutuse töökeskkonnas ebavajalikke vastuolusid ja pingeid. Samuti on märgatud, et Raul Adlas juhib Tallinna Kiirabi totaalsele diktatuurile omase juhtimisstiiliga,» kirjutas ametiühing.

Allakirjutanute hinnangul ei tohiks juht meedikute tööd veelgi pingestada. «Kelle isikuomadused ja juhtimisotsused tekitavad lisaprobleeme, konflikte ning pingeid tervishoiutöötajatele,» lisati teates. 

EKTA leiab, et Tallinna Kiirabis tuleks juhti vahetada. «Raul Adlase potentsiaal on end ammendanud ning see pärsib asutuse arengut. Peaarsti vahetus tooks kaasa vajaliku muutuse Tallinna Kiirabi töös, parandades nii kiirabitöö efektiivsust kui töötajate ja seeläbi patsientide heaolu,» lisas EKTA. 

Raul Adlas ütles Postimehele, et EKTA umbusaldusavaldus ei tulnud talle üllatusena. «Nii me neile teada andsime, et vaktisneerimata töötaja ei saa meil edasi töötada. Meie räägime oma töötajatega otse ning seisukohad on selgeks tehtud ja otsused on nende teha,» selgitas Adlas. Ta lisas, et vaktsineerimata kiirabitöötajatel on veel võimalus end vaktsineerida. 

EKTA moodustati tänavu 14. mail. Ühingu juhatuse liikme Joona Sõsa sõnul kiirendas ühingu moodustamist just vaktsineerimise vabatahtlikkuse küsimus praeguses olukorras.

​29. aprillil saatis Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas oma vaktsineerimata töötajatele hoiatuse, et kui nad 17. maiks end vaktsineerida ei lase, on tööandjal õigus tööleping nende töökohale sobimatuse tõttu üles öelda.

Adlas ootas 17. mai õhtuks oma alluvatelt vaktsiinipassi esitamist ehk tõendit selle kohta, et nad on lasknud end vaktsineerida – vastasel korral ei näe ta võimalust, et töösuhe saaks jätkuda.

16. mail teatas osa kiirabi töötajaid, kes süsti ei taha, et soovivad kindlasti ametis jätkata ja on valmis pöörduma kohtusse.

Facebook
Comments 17

Märksõnad

Tagasi üles