L, 3.06.2023

EKRE esitas koroonapiiranguid tühistava eelnõu

BNS
Facebook Twitter
Comments 7
Riigikogu EKRE fraktsiooni juht Henn Põlluaas.
Riigikogu EKRE fraktsiooni juht Henn Põlluaas. Foto: Elmo Riig

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsioon esitas eelnõu, mis näeb ette valitsuse koroonapiirangute tühistamise. EKRE hinnangul ületavad uued piirangud valitsuse võimuvolitusi, ei ole proportsionaalsed ega põhiseaduse seisukohalt põhjendatud.

Neljapäeval riigikogule esitatud otsuse eelnõu seletuskirjas seisab, et põhiseaduse järgi tohib õigusi ja vabadusi piirata ainult kooskõlas põhiseadusega ning kedagi ei tohi kohelda väärikust alandavalt.

«Parlamentaarses riigis ei saa nii ulatuslikud põhiseaduslikke õigusi riivavad otsused sündida kabinetivaikuses või täitevvõimu suva alusel. Juhul kui mingite tavapäraste õiguste peatamine peaks tõepoolest olema vajalik, nõuab see laiemat ühiskondlikku arutelu, rahvaesinduse kaalutletud otsust, mis langetatud tõenduspõhistele andmetele tuginedes, ühiskonnaelu toimimise kõiki aspekte arvestades ning omab legitiimsust,» seisab eelnõu seletuskirjas.

«Sellist arutelu Eestis sisuliselt toimunud ei ole, küll aga on toimunud täitevvõimu ulatuslik põhiseaduslike alusprintsiipide riivamine või piiramine ilma parlamentaarse volituseta või nõusolekuta. Selleks, et tagada Eestis põhiseaduspärane ning laia ühiskondlikku toetust omava koroonapoliitika kujundamine, on parlamentaarne arutelu ja otsus möödapääsmatu,» seisab seletuskirjas.

EKRE fraktsiooni esimehe Henn Põlluaasa hinnangul on õigusvastastane korraldus, mille kohaselt negatiivse testiga enam nakkusohutust tõendada ei saa.

«Negatiivse testi tulemuse saanud inimesed on tõendatult terved, erinevalt vaktsiinipassi omanikest. Sellest tulenevalt on isikud, kes end regulaarselt testivad, viiruse leviku seisukohalt märksa ohutumad kui vaktsineeritud inimesed, kelle puhul testimisnõue puudub. On vaieldamatu tõsiasi, et ka vaktsineeritud võivad nakatuda Covid-19-sse ja nakkust edasi anda ning pelk vaktsineerimispassi olemasolu ei anna ülevaadet ega garantiid inimese tervisliku seisundi kohta,» ütles Põlluaas.

«See, et koroonateste aktsepteeritakse valikuliselt ehk noorte, aga mitte täiskasvanud elanikkonna osas, tõestab, et uued piirangud on seotud vaktsineerimisele sundimise, mitte ühiskonnanakkusohutuse tagamisega,» sõnas Põlluaas. 

Ta ütles, et kõikide piirangute kehtestamisel tuleb järgida proportsionaalsuse põhimõtet ning piirangutel ei tohi olla varjatud ega kaudseid eesmärke.

«Asjaolule, et õigusriigis on keelatud inimesi nii otseselt kui kaudselt vaktsineerima sundida, on osundanud ka õiguskantsler. Nakkusohutuse tagamiseks ja pandeemia seljatamiseks on olemas ka muud meetmed. Inimeste erinev kohtlemine seoses nende vaktsineerimisstaatusega ei ole põhjendatud ega aktsepteeritav. Testimisega oma nakkusohutust tõendavate isikute ühiskonnaelust kõrvale tõrjumine ja nende väärikuse riivamine on põhiseadusevastane ja diskrimineeriv. Uued piirangud mitte ei vähenda, vaid pigem suurendavad nakatumist,» leiab Põlluaas.

Facebook Twitter
Comments 7

Märksõnad

Tagasi üles