E, 20.03.2023

Algab elanikkonna küsitlus soolise võrdõiguslikkuse teemal

Algab elanikkonna küsitlus soolise võrdõiguslikkuse teemal
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Sooline palgalõhe Eestis on kogu Euroopa suurim. Miks?
Eesti naised on palga küsimises sama äpud nagu Eesti mehed on käe palumises!
Sooline palgalõhe Eestis on kogu Euroopa suurim. Miks? Eesti naised on palga küsimises sama äpud nagu Eesti mehed on käe palumises! Foto: Kristina Herodes

Tänasest algab taas Eestis elanikkonna küsitlus, milles on vaatluse all hariduselu ja oskused, pere- ja tööelu ning nende ühitamine, võrdväärsus ühiskonnas, majanduslik toimetulek ja ressursside jaotus. Seekord võimaldab küsitlus hinnata ka koroonapandeemia piirangute mõju naistele ja meestele. 

«Hoiakute ja kogemuste regulaarne seiramine võimaldab selgitada välja selle, mis vajab riigi erilist tähelepanu ja ka positiivsed muutused,» ütles sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse poliitika juht Käthlin Sander. 

Soolise võrdõiguslikkuse monitooringu eesmärk on vaadelda, kas ja kuidas on muutunud see, mida Eesti ühiskonnas peetakse meestele ja naistele omaseks ja sobivaks või kohaseks. Samuti kaardistatakse meeste ja naiste kokkupuuteid sooliselt ebavõrdse kohtlemisega ning kohustuste ja vastutuse jagunemist nende vahel. Uuringu tulemused on aluseks teadustöödele ja soolise võrdõiguslikkuse poliitika kujundamisel.

Avalikku arvamust soolise võrdõiguslikkuse kohta on Eestis uuritud alates 2003. aastast. Uuringud on toimunud ka 2005., 2009., 2013. ja 2016. aastal.

Jaanuari lõpuni kestvasse küsitlusse kaasatakse üle Eesti umbes 2000 inimest. Sihtrühmaks on kõik Eestis elavad 15-aastased ja vanemad inimesed. 

Kuuendat korda toimuva küsitluse viib läbi Kantar EMOR sotsiaalministeeriumi tellimusel.

Märksõnad
Tagasi üles