K, 8.02.2023

President Karis kuulutas välja seitse seadust

Margus Paaliste
, ajakirjanik
President Karis kuulutas välja seitse seadust
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Vabariigi President Alar Karis.
Vabariigi President Alar Karis. Foto: Sander Ilvest/Postimees/Scanpix Baltics

President Alar Karis andis esmaspäeval heakskiidu seitsmele seadusele, nende seas on autoriõigust, Konkurentsiameti rahastamist, aktsiisikaupu, kriminaalmenetlust ning riigivaraseadust puudutavad seadused.

Veel kuulutas riigipea välja seadused, millega ratifitseeritakse Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu muutmise lepingut ning osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise muutmise lepingut.

Autoriõiguse seaduse muutmise seadusega võetakse üle kaks Euroopa Liidu 2019. aasta suvel jõustunud autoriõiguse direktiivi. Seadusemuudatustega tagatakse tarbijale parem juurdepääs autoriõigusega kaitstavale sisule, kaitstes samas ka autorite ja esitajate õigusi.

Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega sätestatakse alused, millest tulenevalt rahastataks Konkurentsiameti ülesandeid ka järelevalvetasudest.

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadusega võetakse üle Euroopa Liidu aktsiisiala kolm direktiivi ning peamised muudatused on seotud ELi ülese elektroonilise saatelehe nõude kehtestamisega aktsiisikaubale.

Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eesmärk on suurendada sõltumatust ja läbipaistvust kriminaalmenetluse raames kogutavate sideandmete päringute teostamisel. Riigikogu õiguskomisjoni ajendas seadusemuudatust algatama Euroopa Liidu Kohtu selle aasta 2. märtsi otsus, milles leiti, et prokuratuuri ei saa pidada sõltumatuks asutuseks andmaks lube sideandmete päringuteks, kuivõrd prokuratuur ise juhib kriminaalmenetlust ja esindab kohtus riiklikku süüdistust.

Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu muutmise lepingu ratifitseerimise seadus. Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) asutamislepingu muutmise leping kirjutati alla 2021. aasta 27. jaanuaril ja 8. veebruaril. Sellega muudetakse 2012. aasta aprillis jõustunud Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingut, mis loob õigusliku aluse ESMi reformile.

Osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise lepingu muutmise lepingu ratifitseerimise seaduse peamine sisu on, et üleminekuperioodil, mil kriisilahendusfond pankade osamaksetest alles koguneb ja kõik vahendid ei ole veel ühises kasutuses, kiireneb võimalik pankadelt kogutavate erakorraliste ex post osamaksete ühiskasutusse võtmine.

Riigivaraseaduse muutmise seaduse muudatused puudutavad riigi osalusega äriühingute ja riigi asutatud sihtasutuste tegevust ning ministeeriumide tegevust riigi ülesannete täitmisel aktsionäri, osaniku või asutajana.

Märksõnad
Tagasi üles