T, 28.03.2023

Oliver Kruudal ei õnnestunud pankrotiasja rohkem venitada

Loora-Elisabet Lomp
, Eesti uudiste päevatoimetaja
Oliver Kruudal ei õnnestunud pankrotiasja rohkem venitada
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Oliver Kruuda.
Oliver Kruuda. Foto: Mihkel Maripuu / Postimees

Tartu ringkonnakohus jättis jõusse kunagise suurettevõtja Oliver Kruuda pankrotimääruse ning seda otsust ei saa Kruuda ka riigikohtusse edasi kaevata. 

Kruuda vaidlustas tema kohta Tartu maakohtus mullu 19. oktoobril tehtud pankrotimääruse ning rõhutas, et maakohus kohaldas ebaõigesti Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrust maksejõuetusmenetluse kohta (edaspidi ELi määrus).

Kruuda väitis, et Iiri kohus kuulutas tema pankroti välja mullu 28. juunil, seega puudus maakohtul pädevus uue menetluse alustamiseks, ning et ajutise halduri määramist mullu 7. juunil ei saa ELi määruse järgi lugeda maksejõuetusmenetluse algatamiseks.

Lisaks tõi Kruuda välja, et kuna ta on elanud vähemalt üle kuue kuu Iirimaal, on seal ka tema põhihuvide kese ning maksejõuetusmenetluse läbiviimise pädevus kuulub Iirimaa kohtule.

Elukoht Iirimaal ei päästa pankrotist Eestis

Tartu ringkonnakohus leidis, et maakohtu pädevus tugineb Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele ning pankrotimenetluses kohaldatakse Eesti õigust. ELi määruse kohaselt on võimalik algatada maksejõuetuse põhimenetlus liikmesriigis, kus asub võlgniku põhihuvide kese. Ringkonnakohus selgitas, et võlgniku tänane elukoht ei oma iseseisvat tähendust põhihuvide keskme määramisel. 

ELi määruse kehtestamisel on arvestatud võimalusega, et võlgniku huvi võib olla viia vara või kohtumenetlus ühest liikmesriigist teise, otsides enda jaoks soodsamat õiguslikku seisundit tagavat liikmesriiki. Seetõttu sisaldab määrus abinõusid, mille eesmärk on hoida ära meelepärase kohtualluvuse valimist pettuse või kuritarvituse eesmärgil.

Ringkonnakohtu arvates tuleb Kruuda põhihuvide keskme määramisel arvestada sellega, et tema kohustused on tekkinud Eestis. Pärast kohustuste tekkimist ei ole Kruuda püüdnud leida lahendusi, vaid hoidunud kohustuste täitmisest kõrvale, varjates enda asukohta.

Kokkuvõttes leidis ringkonnakohus, et maakohus tuvastas õigesti, et Kruuda hoidis kõrvale kohustuste täitmisest, varjas end võlausaldajate eest ja eelduslikult just sel eesmärgil lahkus Eestist. Varasemal perioodil on ta võõrandanud talle kuuluva vara oma lähikondsetele, sealhulgas seotud äriühingutele.

Kruuda pankrotihoiatuse vastuvõtmisest kõrvalehoidumise eesmärgiks on olnud lükata pankroti väljakuulutamist edasi kuni vara tagasivõitmise tähtaegade möödumiseni, tõdes kohus.

Ringkonnakohus jättis muutmata Tartu maakohtu mulluse määruse, millega kuulutati välja Kruuda pankrot. Ringkonnakohtu määrus kuulutada välja Oliver Kruuda pankrot on lõplik ja sellele ei saa esitada määruskaebust riigikohtule.

Märksõnad
Tagasi üles