L, 2.12.2023

Rahapesu ja terrorismi rahastamist käsitlev eelnõu läheb esimesele lugemisele

BNS
Facebook
Comments
Rahapesu
Rahapesu Foto: Shutterstock

Riigikogu rahanduskomisjon arutas rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise ning terrorismi rahastamist käsitleva Euroopa Nõukogu (EN) konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu ja otsustas saata selle esimesele lugemisele.

Rahanduskomisjoni esimees Andrei Korobeinik (KE) selgitas pressiteates, et konventsiooni eesmärk on raskete kuritegude ärahoidmiseks luua rahvusvaheline koostöösüsteem, mis tõhustab kurjategijatelt kriminaaltulu ja kuriteovahendite äravõtmist.

«Rahapesu ja terrorismi rahastamise skeemid hõlmavad üldjuhul mitmeid riike ning nende tõkestamine eeldab riikidevahelist koostööd. Praegu ei ole ühtki teist rahvusvahelist konventsiooni, mis oleks sarnaselt kesksel kohal nii rahapesu ja terrorismi rahastamise preventsiooni kui ka järelevalve reguleerimisel,» märkis Korobeinik. Ta lisas, et terrorismi rahastamise ja rahapesu tõkestamiseks rakendatavad meetmed ja rahvusvaheline koostöö on rahapesu andmebüroode töö aluseks.

Korobeinik ütles, et kuna Eesti õigus on konventsiooniga kooskõlas, siis selle ratifitseerimiseks täiendavaid seadustemuudatusi vaja ei ole. Seadusega ratifitseeritakse EN konventsioon ja luuakse võimalused selle kohaldamiseks.

Rahanduskomisjoni aseesimees Aivar Kokk (Isamaa) selgitas, et konventsiooni eesmärgid on ENi liikmesriikide suurema ühtsuse saavutamine, ühtse kriminaalpoliitika järgimine, nüüdisaegsete ja tõhusate rahvusvaheliste meetodite kasutamine järjest enam rahvusvaheliseks probleemiks muutuvate raskete kuritegude ärahoidmisel ja hästitoimiva rahvusvahelise koostöö süsteemi loomine.

Eesti allkirjastas konventsiooni 2013. aasta märtsis. Konventsiooni on allkirjastanud 42 Euroopa Nõukogu liikmesriiki, kellest 37 on selle ratifitseerinud.

Rahanduskomisjon soovib valitsuse algatatud rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise ning terrorismi rahastamist käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu arutada täiskogu istungil 4. mail.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles