R, 3.02.2023

Uued käsitulirelvad R20

Kaitseväe uus relvastus
, kaitseväe pearelvur
Uued käsitulirelvad R20
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments

Relvad on olnud aegade algusest jõu ja võimu sümboliks ning määrajaks inimkonna eri rühmade tahte elluviimisel. Relvade kasutamise eesmärgist sõltub nende hea või halb mõju. Meil kaitseväes võimaldab relvastatud olemine igaühel otsustada enda ja riigi vabaduse üle.

Relvad on olnud aegade algusest jõu ja võimu sümboliks ning määrajaks inimkonna eri rühmade tahte elluviimisel. Relvade kasutamise eesmärgist sõltub nende hea või halb mõju. Meil kaitseväes võimaldab relvastatud olemine igaühel otsustada enda ja riigi vabaduse üle.

Võib ju arvata, et sõjaväelaste individuaalsed käsitulirelvad ei ole viimase paarisaja aasta jooksul eriti edasi arenenud. Ikka kasutatakse vintrauda ja püssirohtu, et kuul vastase poole saata. Põhimõtted püsivad samad, aga parendatud on sadu, kui mitte tuhandeid pisiasju, mis koondina muudavad relvad töökindlamaks, vastupidavamaks ning suurendavad kasutusmugavust ja -lihtsust.

Teine suur muudatus on optiliste ja elektrooniliste seadmete kasutuselevõtt, mis tugevdab kasutaja võimet tabada sihtmärki kiiremini, kaugemal või lasta öösel piiratud nähtavuse tingimustes. Seoses tootmise arenguga on suurenenud ka relvadetailide täpsus, mis võimaldab uutel relvadel ilma sobitamata osi vahetada või sõja ajal mitmest katkisest relvast üks toimiv kokku panna.

Meie uute käsirelvade R20 puhul on leitud tasakaal füüsiliste ja lahinguliselt vajalike omaduste ning relva maksumuse vahel. Toon siinkohal näiteks, et relva saab küll kergemaks teha, kuid seda põhiliselt vintraua läbimõõdu või pikkuse vähendamisega, mis suurendaks selle ülekuumenemise võimalust ning seetõttu vähendaks valangutega laskmisel töökindlust ja ohutust. Vintraua lühendamine aga vähendaks kuuli algkiirust ja nii ka relva efektiivset laskekaugust.

Titaanist valmistatud relvaraam oleks kindlasti vastupidavam, kuid raskem ja kallim kui alumiiniumist. Ka uute relvade kaliibri valik on kaalutletud otsuse tulem. LA R20 RAHE 5,56 mm automaadi padrun on kaalult poole kergem kui TA R20 RAHE 7,62 mm versioon, lubades laskuril poole rohkem laskemoona kaasas kanda, ilma et tema lahinguvarustuse kaal tõuseks. Suurem kogus laskemoona lahingukomplektis pikendab seda aega, millal sõdur vajab uuesti laskemoonaga varustamist.

Oluline on ka uue relvastuse ühilduvus liitlaste laskemoonaga, mis võimaldab meil vajadusel seda omavahel vahetada. NATO kaliibriga laskemoonad 5,56x45 mm ja 7,62x51 mm on laialt levinud ning sobivad kasutamiseks meie uute relvadega.

Üks tavaliselt tähelepanuta jääv aspekt on relvade kuju. Ma ei mõtle siin esteetilist väljanägemist, mis on küll LMT relvade puhul boonuseks, vaid sarnasust mitmete liitlaste relvastusega. Sõdades on eristatud kombatante omavahel kas eraldusmärkide, vormiriietuse või relvade järgi. Kaugelt vaadates on kõik tänapäevases maskeerimisülikonnas sõdurid nn rohelised mehikesed, aga oma ja vastase sõdurite kiire äratundmine võib olla otsustav.

Sarnane ei ole mitte ainult uue relvastuse kuju, vaid ka funktsionaalsus. Kui meid näiteks toetatakse sõja puhul relvastusega – olgu M4, M16, HK416 või mõne teise samalaadse laialt levinud relvasüsteemiga –, siis R20 väljaõppe saanud isik saab võtta selle relva kasutusse ilma täiendõppeta.

Suurimaks arenguks meie käsirelvadel pean ma punatäppsihikute kasutuselevõtmist. Punatäppsihik võimaldab laskuril tulistada kiirelt ja täpselt isegi juhul, kui korralikku laskeasendit ei ole võimalik sisse võtta, sest silma kaugusel sihikust ei ole olulist tähtsust. See võimaldab ka piiratud nähtavuse tingimuses täpselt lasta.

Kõikidele R20 automaatidele ja täpsuspüssidele saab kinnitada ka helisummuteid lasuheli ja suudmeleegi maskeerimiseks. Tagasisidena olen sõduritelt uute relvade kohta kuulnud palju positiivset: nendega on lihtne lasta, sihid, vajutad päästikut ja saad sihtmärgile pihta; ma ei ole kunagi nii hästi lasknud kui Rahest jne – nii et mida veel tahta?

Pandeemia küll aeglustas relvade tootmist, kuid uusi relvi saabub iga 2–3 kuu tagant, nii kuidas LMT tehas need valmis saab, ning käesoleva aasta lõpuks peaksid kõik tellitud püssid kohal olema.

Relvade R20 saabumisega kaitseväkke algas uus ajajärk, mis tõstis tunduvalt sõdurite teotahet, lahingulist efektiivsust ja kasutusturvalisust, mis koondina tugevdab kogu riigi kaitsevõimet. Välja vahetatakse kõik vanad automaadid, täpsuspüssid ja relvaalused granaadiheitjad, tagades sellega käsitulirelvade töökindluse pikkadeks aastateks. Seoses relvade vahetumisega on panustatud ka laskeväljaõppe muutmisse, mis tagab reaalsemad lahingudrillid tänapäevase sõjapidamise tingimustes.

Märksõnad
Tagasi üles