N, 2.02.2023

Kreditex: Laen aitab neid, kes teavad, miks nad seda vajavad

Kreditex: Laen aitab neid, kes teavad, miks nad seda vajavad
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Kreditexi juhatuse liige Konstantin Esolainen
Kreditexi juhatuse liige Konstantin Esolainen Foto: Kreditex

Laenuäri tugineb õigeid otsuseid tegevatele maksejõulistele klientidele ning laenuandjad peavad laenuvõtjaid kutsuma igal sammul üles oma soove võimetega läbi kaaluma ja käituma vastutustundlikult nii enda kui ka oma lähedaste suhtes, ütleb Kreditexi juhatuse liige Konstantin Esolainen.

Miks valitseb ühiskonnas arusaam, et laenuäris teenitakse suuri summasid üksnes tänu inimeste pisaratele?

Kreditexil on tuhandeid rahulolevaid kliente, kes parandavad oma elujärge ja viivad oma unistusi ellu laenu abil. See on mõistlik ja ühiskonnas tunnustust leidnud viis teha suuremaid otsuseid siis, kui selleks on laenuvõtja jaoks parim aeg.

Rahulolu on vastastikune, sest laenuandja teenib tulu üksnes tänu maksevõimelistele klientidele. Kreditexi portfellis on probleemsete klientide osakaal ligikaudu 1% ja äri tugineb sisuliselt kogu ulatuses inimeste õnnestumisele.

Paraku pälvivad laenuandjad tähelepanu, kui probleemsete laenude tagatised realiseeritakse. Kuidas seda õnnestuks vältida?

Laenuäris tuleb arvestada, et klient suudab ja tahab põhiosa ning intressid õigeaegselt tasuda. Rahal on paraku hind ning seda peab tasuma ka laenuandja. Enamus Kreditexi klientidest on tublid ja kohustuslikud ning tasuvad oma kuumakseid õigeaegselt, tänu millele oleme suutnud edukalt tegutseda alates 2009. aastast. Paljud kliendid pöörduvad uuesti laenutaotlustega meie poole, et täita oma uusi unistusi või eesmärke.

Laenutagatiste realiseerimine ei ole kummagi poole huvides, aga mõnikord seda ikkagi juhtub. Ka siis on kõige tähtsam osapoolte koostöö: soovitame laenuvõtjal pöörduda laenuandja poole, et koos leida lahendus.

Kas ja kuidas võivad lepingupartneriks sattuda inimesed, kes ei ole krediidivõimelised ja kellele ei tohiks üldse laenu anda?

Kindlasti on olukordi, kus vaatamata põhjalikule tausta kontrollile saab laenu keegi, kes ei peaks seda saama, vaid peaks oma mured ja unistused lahendama teisiti. Kui inimene muutub maksevõimetuks laenu tagastamise ajal, pole seda kahjuks võimalik ette näha.

Laenuandja ei soovi sõlmida lepingut inimesega, kelle vale eesmärk või käitumismuster muudab kohustuste täitmise võimatuks. Krediidiandja soovib anda laenu neile, kes seda suudavad täies ulatuses tagastada ning kellel on laenust kasu. Tagatised on üksnes vastastikuste riskide maandamiseks ning parim on, kui nad jäävadki ainult tagatisteks.

Miks laenuandjad on ühiskonnas pigem ebapopulaarsed?

Reeglina armastab inimene krediidiasutust ühel korral, kui taotletud summa õnnelikult arvele laekub. Laenu andmisest keeldumine põhjustab samuti suurt pahameelt, kuid just keeldumine aitab paljudel inimestel probleeme vältida.

Alati on mõistlikum püüda raha ise teenida. Ausa suhte eeldus on see, et mõlemad pooled täidavad omavahel kokku lepitud kohustusi. Seda teevad 99% Kreditexi klientidest. Nendega oleme vastastikku head partnerid.

See intervjuu ei ole teenuse reklaam. Kreditex avaldab siin oma äritegevuse lähtealused vastuseks meedias mitme kuu jooksul esitatud alusetutele süüdistustele, sest süüdistuste avaldaja ei nõustunud vastulauset avaldama.

Tagasi üles