K, 29.03.2023

Välisministeerium suunab 1,6 miljonit humanitaarabiks ja arenguabiks

Meinhard Pulk
, toimetas
Välisministeerium suunab 1,6 miljonit humanitaarabiks ja arenguabiks
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 1
Välisministeerium Ukraina lipu värvides. Foto Eero Vabamägi, Postimees
Välisministeerium Ukraina lipu värvides. Foto Eero Vabamägi, Postimees Foto: Eero Vabamägi

Välisministeerium toetab 2023. aastal rahvusvahelisi organisatsioone 1,6 miljoni euroga humanitaarkriiside leevendamiseks ja arengukoostööks  maailmas.

Välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) ütles, et Eesti jätkab tugevat toetust Ukrainale, kus on juba pea aasta kestnud laiaulatuslik sõda põhjustanud humanitaarkatastroofi, mis süveneb iga päevaga. «Sõjalise, poliitilise ja majandusliku abi kõrval on võtmetähtsusega humanitaarabi, et aidata leevendada sõjas inimkannatusi ja toetada põgenikke, kes on olnud sunnitud oma peredest ja kodudest lahkuma. Samal ajal jätkame tulevikku vaadates arengukoostööprojektidega, et aidata ukrainlastel pärast sõda ehitada oma riik tugevamaks kui kunagi varem,» sõnas ta.

Eesti annab rahvusvahelistele organisatsioonidele Ukraina jaoks 275 000 eurot. Toetus jaguneb ÜRO Humanitaarasjade Koordinatsioonibüroo (OCHA), Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) ja ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo (OHCHR) vahel. OHCHRi vaatlusmissiooni eesmärk Ukrainas on jälgida inimõiguste olukorda Ukrainas ja dokumenteerida toime pandud humanitaarõiguse ja inimõiguste rikkumisi, et süüdlased vastutusele võtta. «Eesti üks prioriteete on võitlus Venemaa karistamatusega,» sõnas Reinsalu.

Välisminister rõhutas, et Eesti tähelepanu püsib kriisipiirkondadel ja kõige haavatavamatel elanikkonnarühmadel maailmas. «Jätkame toetuste andmist pagulaste abiks ja kaitseks, humanitaarabi kriiside leevendamiseks, kannatavate laste ja noorte abistamiseks ning koolihariduse edendamiseks,» tõi Reinsalu välja.

Selleks eraldab Eesti muu hulgas OCHA-le 475 000 eurot, ÜRO Lastefondile (UNICEF) 100 000 eurot laste kaitseks maailmas ja 50 000 ÜRO hädaabi keskfondile, mis aitab reageerida kiiresti tekkinud akuutsetele humanitaarkriisidele, et osutada hädaabi elude päästmiseks ja inimkannatuste leevendamiseks.

Toetame Maailma Terviseorganisatsiooni Hädaolukordade fondi (CFE) 30 000 euroga, Maailma Toiduprogrammi (WFP) 50 000 euroga ja pea 200 000 euroga Ülemaailmset Hariduspartnerlust (Global Partnership for Education, GPE), et aidata kaasa kvaliteetse hariduse kättesaadavusele maailmas.

Välisminister rõhutas ka inimõiguste kaitse tähtsust maailmas. «Eesti jätkab nende organisatsioonide toetamist, mis aitavad kaasa Eesti inimõigusdiplomaatia prioriteetide edendamisele.» Nii keskendub Eesti jätkuvalt naiste õiguste ja võrdõiguslikkuse küsimusega tegeleva ÜRO naiste õiguste agentuuri (UN Women) toetamisele (50 000 eurot), mille loomisel oli Eestil keskne roll. Kuna lapsed kogevad konfliktides tihti suurimaid kannatusi, eraldame 30 000 eurot ÜRO peasekretäri laste ja relvakonfliktide valdkonna eriesindaja töö toetuseks. Samuti peab Eesti oluliseks toetada võitlust seksuaalvägivallaga konfliktides.

Lisaks jätkub toetus ÜRO põlisrahvaste organisatsioonidele, et kaitsta ja edendada põlisrahvaste õigusi. «Eesti jaoks on oluline, et põlisrahvaste, sealhulgas soome-ugri rahvaste keel, kultuur ja elukeskkond säiliksid ning seeläbi oleks kaitstud kogu maailma kultuuriline mitmekesisus,» märkis Reinsalu.

Märksõnad
Tagasi üles