E, 5.06.2023

Ministeerium otsib kaitsevalmiduse asekantslerit

Postimees
Facebook Twitter
Comments
Kaitseministeerium.
Kaitseministeerium. Foto: Madis Veltman

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse asekantsleri ametikohale.

Kaitsevalmiduse asekantsleri peamised ülesanded on Eesti kaitse- ja kriisivalmiduse tõstmine ning kaitsetahte arendamine, selgitati pressiteates. Asekantsler juhib kaitsevalmiduse osakonna ja kaitsetahte arendamise osakonna tööd. Tema vastutusvaldkonda kuulub ka Kaitseressursside Ameti, Kaitseliidu ja Eesti Sõjamuuseumi tegevuse koordineerimine.

Ministeeriumi teatel on lähiaja olulisemad väljakutsed:

 • tugevdada laiapindset riigikaitset;
 • suurendada õppekogunemiste läbiviimise ja ajateenistuse kohandamisega kaitsevalmidust;
 • tagada toetus liitlasvägede vastuvõtmisele Eestis (Host Nation Support);
 • tagada reservväelaste valmisolek kaitsetegevuses osalemiseks;
 • saavutada ühiskonnas suur toetus kaitsetegevusele.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 • vähemalt 5-aastane organisatsiooni või struktuurüksuse juhtimiskogemus;
 • eesti keele oskus vähemalt C2 tasemel;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel).
 • Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: tuleviku kujundaja, tulemuste saavutaja.

Ministeeriumi kirjeldusel on eelistatud kandidaat, kellel on tugev motivatsioon panustada oma vastutusvaldkonnas uue kvalitatiivse taseme saavutamisse; varasem valdkonnas töötamise kogemus, sh sobib võrreldav kogemus erasektoris (nt turunduse, logistika vms valdkonnas); rahvusvahelise ning ametkondadevahelise koostöö kogemus; teadmised Eesti sõjalise kaitse tänasest toimimisest ja läbitud ajateenistus.

Kandidaadilt eeldatakse riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Kandideerimistaotluses palutakse esitada:

1. motiveeritud avaldus;

2. CV;

3. tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;

4. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;

5. essee teemal: «Kaitsevalmiduse või kaitsetahte valdkonna soovitud hetkeolukord aastal 2028 ning selle saavutamise võtmetegevused ja peamised tulemusmõõdikud» ja essee pikkuseks on kuni 2 lehekülge.

Dokumendid palutakse esitada hiljemalt 14. aprillil tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee. Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 717 0178 (Kaitseministeerium).

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles