Kiviõli linnavõim ei tunne Eesti ministreid

Kiviõli linnavalitsuse kiri.

FOTO: Eelnõude infosüsteem

Ida-Virumaa Kiviõli linnavõim on selle aasta alguses saatnud keskkonnaminister Jaanus Tamkivile taotluse, et saada potipõllumeeste käsutuses olev maa linna omandisse, kuid seda ametit peab hoopis Keit Pentus.

Kiviõli linnapea Dmitri Dmitrijevi allkirja kandev taotlus on registreeritud 18. jaanuaril 2012, kuid alates 2011. aasta 6. aprillist on keskkonnaministriks Keit Pentus, kes on praeguse valitsuse ainus naisminister. Jaanus Tamkivi oli keskkonnaminister Andrus Ansipi eelmises valitsuses.

Keskkonnaminister Keit Pentuse allkirja kannavad ka dokumendid, mis maa üleandmist käsitlevad.

Ida-Virumaal asuva Kiviõli linnavõim taotleb riigilt enda käsutusse maatükki, et linnarahvas saaks seal jätkata potipõllundusega tegelemist.

«Küttejõu maaüksust taotletakse munitsipaalomandisse, et võimaldada Kiviõli linna elanikel jätkata põllu-aiamaa kasutamist,» seisab valitsusele esitatud taotluse seletuskirjas. Seda maatükki on ligi 200 Kiviõli linna elanikku
pikka aega kasutanud köögivilja ja teiste aiasaaduste kasvatamiseks. «Kohaliku omavalitsuse hinnangul on praeguses majandusseisus sotsiaal-majanduslikult oluline, et kohalikel elanikel säiliks kodulähedane, oma tarbeks aiasaaduste kasvatamise võimalus, mis kergendab oluliselt perede igapäevast toimetulekut,» põhjendatakse maa üleandmise vajadust. Küll tuleb seal asuvad ja ilma loata ehitatud hooned lammutada.

Maa üleandmise ettevalmistanud keskkonnaministeeriumil ei ole vastuväiteid taotletava maaüksuse munitsipaalomandisse andmisele., selgub Keit Pentuse allkirja kandvast seletuskirjast.

Tagasi üles