Sügisel jõustub keeld müüa maitsete ja lõhnadega kuumutatud tubakatooteid

BNS
Copy
Praegu kehtiv seadus käsitleb e-sigarette traditsioonilistest tubakatoodetest erinevalt.
Praegu kehtiv seadus käsitleb e-sigarette traditsioonilistest tubakatoodetest erinevalt. Foto: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS

Neljapäeval jõuab valitsuse ette tubakaseaduse muutmise eelnõu, mille kohaselt võetakse Eesti õigusesse üle direktiiv, et enam ei ole lubatud turustada erinevate maitsete ja lõhnadega kuumutatud tubakatooteid.

Direktiivi eesmärk on kaitsta noorte ja laste tervist, kuna maitsestatud tubakatooted mängivad võtmerolli noorte suitsetama hakkamisel. Direktiivi ülevõtmise tähtaeg on 23. oktoober.

Seadusesse lisatakse termin «kuumutatud tubakatoode» ning nõuded selle koostisele, märgistamisele ja pakendamisele. Nähakse ette, et kuumutatav tubakatoode tuleb märgistada ja terviseohu hoiatused toote pakendil paigutada sarnaselt teistele turul olevatele suitsetatavatele tubakatoodetele.

Kuumutatav tubakatoode on kombinatsioon elektroonilisest seadeldisest ja spetsiaalsest sigaretist. Põletamise asemel kuumutatakse seadeldises tubakat 350 kraadini. Suitsu asemel eritab kuumutatav tubakatoode aerosooli, mida kasutaja sisse hingab. Kuumutatav tubakatoode ei ole sama mis e-sigaret. Eestis on kuumutatud tubakatoodete tarbijaid vähe, ligi 0,2 protsenti täiskasvanutest. Eestis tubakatooteid ei toodeta.

Tubakaseadust täiendatakse ka karistustega tubakatootest ja tubakatootega seonduvast tootest teavitamise nõuete rikkumise eest. Tootest teavitamata jätmise eest karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut, juriidilist isikut rahatrahviga kuni 32 000 eurot.

Kuumutatud tubakatoode on tubakatoode, mille puhul tarbitakse tubakat kuumutamise teel. Tooted võivad olla nii suitsetatavad kui suitsuvabad. Ka kuumutatud tubakatoote tarvitamist käsitatakse suitsetamisena. Eestis ei ole kuumutatud tubakatoodete tarvitamine veel väga levinud. 2020. aasta täiskasvanud rahvastiku terviskäitumise uuringu põhjal tarbis neid iga päev 0,2 protsenti täiskasvanud elanikkonnast.

Tagasi üles