P, 1.10.2023

Metropoliit Eugeni võrdles abieluvõrdsust Rooma impeeriumi lagunemisega

Brita-Maria Alas
, Eesti uudiste päevatoimetaja
Facebook
Comments 3
Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku pea metropoliit Eugeni.
Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku pea metropoliit Eugeni. Foto: Konstantin Sednev

Metropoliit Eugeni nime all riigikogulastele saadetud neljaleheküljelises kirjas loetletakse mitmesuguseid argumente nii usu kui ka põhiseaduse pinnalt, miks ei tohiks Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku (MPEÕK) silmis perekonnaseadust muuta. Üheks näiteks suisa Rooma impeeriumi lagunemine.

Perekonnaseaduse muutmise eelnõu on riigikogus läbinud esimese lugemise. Eelnõu järgi saavad abielu sõlmida kaks täisealist inimest sõltumata soost, ning abielu kõrval jääb inimestele alles ka võimalus sõlmida kooseluleping. Lisaks nähakse ette lihtsustatud korda kooselulepingult abielule üleminekuks.

Sellele oponeerib Moskvale alluv õigeusu kirik eesotsas kirikupea Eugeniga, kes viitas argumentides nii Soodomale ja Gomorrale, Rooma impeeriumi lagunemisele, Eesti põhiseadusele ja soo jätkamisele ning muu hulgas nimetas geisid «vaimult nõtradeks».

«Kirik on alati püüelnud selle poole, et tema liikmetel oleksid õiged orientiirid oma elus. Kirik on püüdnud kaitsta oma liikmeid ja selle kaudu kogu ühiskonda vaimulik-kõlbeliste väärtuste äravahetamise eest, sest me kõik oleme üksteisega seotud. Nii iga inimese patt kui ka voorus mõjutab teda ümbritsevaid inimesi,» seisab Eugeni pöördumise alguses. 

Eugeni sõnul on kirik alati mõistnud abielu ühendusena mehe ja naise vahel. Ta tõi paralleeli ka Rooma impeeriumi lagunemisega: «Piiblis kirja pandud kristlikud kõlblusnormid said omal ajal euroopaliku seadusandluse aluseks, ning paljuski just see aitas Euroopa maadel järjekindlalt areneda ja omada suhtelist stabiilsust. Aga omal ajal suure Rooma impeeriumi näitel näeme, kuidas ühiskonna toimimise kõlbelistest printsiipidest mitte hoolimine ja selliste nähtuste normiks tunnistamine, mis sisuliselt on patused ja Jumala plaanile inimese kohta vasturääkivad, viis ühiskonna degradeerumiseni ja riigi purunemiseni. Selle eest hoiatab meid korduvalt ka pühakiri,» hoiatab kirikupea. 

Eugeni sõnul jääb mulje, et ajaloo õppetunnid on unustatud ja osa kaasaegsest ühiskonnast püüab vägisi maailmale peale suruda «oma väärastunud arusaama vabadusest kui kõikelubatavusest, kui sõltumatust kõigist piiranguist: eetilistest, sotsiaalsetest, füsioloogilistest jne.» Tema hinnangul kasvab ka äravahetamise oht, sest Soodoma pattu tahetakse nimetada perekonnaks.

«Kristlaste jaoks on oluline pühakirja tunnistus ja hoiatus: «Nii nagu Soodom ja Gomorra ja nende ümberkaudsed linnad, kes samal kombel hoorasid ning jooksid ebaloomulike himude järgi, seisavad juba hoiatuseks igavese tule karistuse kandjatena, nõndasamuti on ka nende unistajatega, kes pilastavad ihu» (Ju. 1, 7),» kirjutab Eugeni riigikogu õiguskomisjonile.

«Suhtudes kõigisse inimestesse kristlikult ja pidades meeles, et inimeste suhtes on alati vaja täita käsusõna armastusest ligimese vastu, ei tohiks me tunda viha nende inimeste vastu, kes on «nõdrad vaimult», kuid samas ei tohi Soodoma pattu võtta kui normi,» usub kirikupea.

Tema hinnangul ei saa vaikides mööda vaadata sellest, et kavandatavad muudatused ei vasta Eesti põhiseaduse vaimule ega sõnastusele, mille sissejuhatuses öeldakse, et Eesti riik on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele ja mis peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. «Ning paragrahv 27 ütleb selgelt, et perekond on rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alus,» teatab Eugeni. 

Kirikupea viitas ka eelnõu seletuskirjale ning arutles statistiliste andmete üle. Ta usub, et abieluvõrdsus ei too sisemist rahu, eriti praegusel ajal, kui riigi julgeolek on tõsises ohus Ukrainas toimuva sõja tõttu. 

«Veel enam, samasooliste abielud ei ole võimelised loomulikul teel kasvatama rahvast ega olla rahva püsimise aluseks,» toonitab Eugeni, arutledes kirjas veel surrogaatemade ja doonorite teemal. Samuti tunneb ta muret, et noored ei taha sünnitada ning et abieluvõrdsus võiks seda süvendada.

«Seetõttu võib samasooliste abielu seadustamine tuua kaasa Eesti elanikkonna vähesuse tingimustes katastroofilise sündimuse langemise, seoses läbi aegade sotsiaalselt tähenduslike ja arusaadavate naise ja mehe, ema ja isa staatuse kaotamisega ning nende asendamisega selgusetute füüsiliste isikutega,» kirjutas metropoliit.

MPEÕK on Eugeni sõnul veendunud, et samasooliste suhete võrdsustamine mehe ja naise vahelise abieluga toob eesti rahvale rohkem eksistentsiaalseid riske, kui oli eeliseid isikuõiguste kaitses sellele suhteliselt väikesele füüsiliste isikute grupile, kelle kodaniku ja perekonna õigusi plaanis riik tagada kooseluseadusega.

«See aga selgelt ei vasta meie põhiseaduse järgi riigile pandud sisemise rahu kaitsmise, eesti rahva kasvamise, ega ka tulevaste põlvede üldise kasu tagamise kohustuse täitmisele,» tunneb ta muret.

«Maailmas muutub paljugi. Kuid need muutused ei tohiks olla loomuvastased. Ükskõik milliste saavutusteni jõuab teadus inimeste reproduktiiv-valdkonnas, loomulikuks jääb ikkagi inimese sündmine mehe ja naise ühinemisest. See Jumalast õnnistatud ja ühiskonnas aktsepteeritud ühendus ongi abielu. Lubamatu oleks tunnistada abieluks see, mis ei ole seda olemuslikult. See oleks inimühiskonna vaimulike, kõlbeliste, loomulike ja kultuuriliste aluste lõhkumine.»

Facebook
Comments 3

Märksõnad

Tagasi üles