P, 1.10.2023

Omal soovil katkestatud raseduste arv mullu kasvas

BNS
Facebook
Comments
Naistekliinik
Naistekliinik Foto: Toomas Huik / Postimees

2022. aastal katkestati Eestis kokku 3466 rasedust, millest 3282 juhul katkestati rasedus naise omal soovil ja 184 korral oli põhjuseks meditsiiniline näidustus.

Võrreldes 2021.aastaga oli naise omal soovil katkestatud raseduste arv 109 võrra suurem. Möödunud aastal esines naise omal soovil katkestatud rasedusi kõige rohkem 30–34-aastaste vanuserühmas.

Omal soovil katkestatud raseduste arv on viimase kuue aastaga enim langenud 25–29-aastaste naiste hulgas – 2015 aastal katkestati rasedus 1027 korral ja 2022 aastal 676 korral.

Iseeneslike raseduse katkemisi, sealhulgas peetunud rasedusi registreeriti mullu 1569, mis on 124 võrra vähem kui 2021. aastal. Raseduse iseenesliku katkemise ja peetunud raseduse puhul loote arengut ei toimu, st loode on surnud ning sageli on vaja meditsiinilist sekkumist.

Abortiivsuskordaja ehk naise omal soovil või meditsiinilistel näidustustel katkestatud raseduste arv 1000 fertiilses eas naise kohta oli 12 – 2021. aastal oli see 11,9, kuid aastal 2000 oli see näitaja 37,2. Abordimäär ehk naise omal soovil või meditsiinilistel näidustustel katkestatud raseduste arv 100 elussünni kohta oli möödunud aastal 29,9 – eelmisel aastal oli see arv 25,5, kuid aastal 2000 oli vastav näitaja 97,9.

Korduvad raseduse katkestamised moodustasid 2022. aastal kõikidest raseduse katkestamistest veidi üle poole ehk 56,6 protsenti. Rasedusi katkestanud naistest 28 protsenti ei olnud varem sünnitanud.

Naise omal soovil katkestatud rasedused moodustasid kõikidest raseduse katkemistest ja katkestamistest 65,2 protsenti, samas näiteks aastal 1996 oli vastav arv 83,7 protsenti. 4,9 protsenti rasedust katkestanud naistest oli rasedust planeerinud.

55 protsenti ei kasutanud vahetult enne rasestumist mingeid rasestumisvastaseid vahendeid. Iseeneslikud raseduse katkemised moodustasid 2022. aastal kõikidest raseduse katkemistest ja katkestamistest 7,6 protsenti, aastal 1996 moodustasid iseeneslikud raseduse katkemised 9,7 protsenti.

Statistikast nähtus, et 3257 omal soovil raseduse katkestanud naise puhul oli nende elukohariigiks Eesti ja 25 naise puhul oli elukohaks välisriik. Raseduse katkestamise meetoditest kasutati enim medikamentoosset meetodit, mis moodustas koguarvust 87,5 protsenti.

Raseduse katkemiste ja katkestamiste statistika on avaldatud tervise arengu instituudi tervisestatistika andmebaasis.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles