Kohus andis maanteeametiga vaidluses õiguse Cityparkile

Citypark

FOTO: Liis Treimann

Tallinna halduskohus otsustas rahuldada Citypark Eesti OÜ kaebuse ja tühistada maateeameti otsuse, millega amet keeldus eraparklale autoomanike andmeid väljastamast. Kohus ei andnud hinnangut parkla taotlusele, vaid viitas, et maanteeamet teinud otsuse langetamisel olulisi vigu.

Kohus tegi maateeametile ettekirjutuse vaadata Citypark Eesti OÜ avaldus 15 päeva jooksul uuesti läbi ning mõistis ametilt välja Citypark Eesti OÜ tehtud menetluskulude katteks ligi 2020 eurot. Muus osas jäeti poolte võimalikud menetluskulud nende enda kanda.

Kohus rahuldas Citypark Eesti OÜ kaebuse, kuna tuvastas, et maanteeamet on vaidlustatud otsuse väljaandmisel teinud olulisi menetlus-, kaalutlus- ja motiveerimisvigu. Need vead on võinud mõjutada asja otsustamist ning viia lõppjäreldustes ebaõige otsustuse tegemiseni, teatas kohtu pressiesindaja.

Seega ei andnud kohus oma otsusega hinnangut, kas kaebaja taotlus oli põhjendatud. Märgitud vigade tõttu ei olnud niisuguse hinnangu andmine võimalik.

«Maanteeamet peab taotluse uuel läbivaatamisel arvestama kohtu esitatud argumente, kuid see ei tähenda, et kõigi asjaolude õiguspärasel hindamisel ja kaalumisel ei võiks maanteeamet jõuda põhimõtteliselt samasugusele lõppjäreldusele kui tühistatud otsuses,» teatas kohus.

Otsuse peale võib 30 päeva jooksul esitada apellatsioonkaebuse Tallinna ringkonnakohtule.

OÜ Citypark Eesti tegi mullu 8. augustil maanteeametile taotluse ligipääsuks liiklusregistri andmetele, saamaks infot nende sõidukite omanike kohta, kes pole neile parkimistasu maksnud. Maanteeamet jättis 7. septembri otsusega taotluse rahuldamata. Seepeale pöördus Citypark kohtusse, taotledes otsuse tühistamist ja avalduse uut läbivaatamist.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles