Sepp: riigikogulased ei tee nõukogudes tööd

Riigikogu.

FOTO: Peeter Langovits

Keskerakondlasest riigikogu liikme Evelyn Sepa väitel ei tee tema ametikaaslased riigiettevõtete nõukogudes sisulist tööd.


Sepa sõnul on praktika näidanud, et nõukogusse kuuluvate riigikogu liikmete nõukogudega seotud tegevusest ei ole midagi kuulda, vahendas Keskerakonna pressiesindaja.

«Riigikogu liikmed ei seisa nende ettevõtete eest, mille nõukogusse nad kuuluvad,»märkis Sepp.

«Näiteks transiidisektoris kannatavad seetõttu nii Tallinna sadam kui ka Eesti raudtee. Pole kuulda et nendes ettevõtetes toimuks mingit sisulist tegevust riigikogu liikmete poolt.»

Keskfraktsioon algatas täna riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise, mille kohaselt riigikogu liige ei olla samal ajal riigi osalusega äriühingu, riigitulundusasutuse või riigi asutatud sihtasutuse nõukogu liige, juht ega juhatuse liige.

«Õiguskantsler on oma ettepanekus leidnud, et kehtivas õiguses sätestatud tingimustel on riigikogu liikmete kuulumine riigi äriühingute nõukogudesse põhiseadusega vastuolus, rikkudes ametite ühitamatuse ja võimude lahususe põhimõtet,» märkis Sepp.

Praegu kehtiv seadus sätestab, et riigikogu liige ei või oma volituste ajal olla riigi osalusega äriühingu või riigi asutatud sihtasutuse juht ega juhatuse liige.

Teksti täiendatakse ja piiratakse riigikogu liikme kuulumist ka nõukogudesse.

Samuti muudetakse paragrahvi ja piiratakse riigikogu liikme õigust kuuluda ka riigitulundusasutuse nõukogusse.

Sepa sõnul tuleks riigikogule ka kasuks see, kui saadikud siiski oma põhitööga tegelevad.

Tagasi üles