RIIGIKOHTU OTSUS Raul Eamets peab siiski maksma toimingupiirangu rikkumise eest trahvi (3)

Postimees
Copy
Raul Eamets.
Raul Eamets. Foto: Signe Oidekivi

Riigikohus tühistas reedel Tartu maakohtu otsuse, millega lõpetati Tartu ülikooli endise dekaani Raul Eametsa suhtes algatatud väärteomenetlus. Riigikohtu otsusega peab Eamets maksma 400 eurot trahvi.

Riigikohus selgitas tänases otsuses, et kuigi Tartu ülikooli endine dekaan Raul Eamets ei saanud tegu toime pannes aru selle keelatusest, ei välista see tema vastutust.

2023. aasta juunis sõlmis Tartu ülikooli toonane sotsiaalteaduste valdkonna dekaan Eamets ülikooli nimel koostöölepingu teadusuuringute läbiviimiseks Pere Sihtkapital Sihtasutusega, olles samal ajal selle sihtasutuse nõukogu liige. Sellega rikkus ta toimingupiirangut, mille kohaselt on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui see tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes.

Politsei- ja piirivalveameti otsusega karistati endist dekaani rahatrahviga. Seepeale pöördus viimane kohtusse, väites, et ta ei saanud aru oma teo keelatusest. Dekaan arvas ekslikult, et toimingupiiranguga on hõlmatud üksnes selliste tehingute tegemine, millega kaasnevad ülikoolile rahalised kohustused. Selline eksimus ei olnud riigikohtu kriminaalkolleegiumi hinnangul tema jaoks aga vältimatu, mistõttu see tema vastutust ei välista.

Riigikohus selgitas, et ülikooli dekaanina avalikke ülesandeid täitma asudes tulnuks tal asjakohased seadused endale selgeks teha. Kolleegium rõhutas, et korruptsioonivastase seaduse asjakohaste punktide mõistmine ei eelda kõrgtasemel juriidilisi teadmisi. Kuigi dekaan pöördus nõu saamiseks nii ülikooli kui ka sihtasutuse juristi poole, ei küsinud ta kummaltki toimingupiirangu esinemise kohta selgelt seisukohta.

Riigikohtu kriminaalkolleegium jõustas tänase otsusega politsei- ja piirivalveameti esialgse karistuse ehk 400-eurose rahatrahvi.

Tagasi üles