Estonia teatri juurdeehituse pärandimõju hinnang valmib sügiseks (1)

Postimees
Copy
Juurdeehituse eskiis, mille järgi laieneks rahvusooperi Estonia hoone kuni Pärnu maanteeni.
Juurdeehituse eskiis, mille järgi laieneks rahvusooperi Estonia hoone kuni Pärnu maanteeni. Foto: Rahvusooper Estonia

Muinsuskaitseamet koostöös kultuuriministeeriumi ja Tallinna linnaga on ette valmistanud UNESCO nõuetest tuleneva kohustusliku pärandimõju hinnangu koostamise Estonia teatri planeeritavale juurdeehitusele. Selle käigus analüüsitakse võimaliku arendustegevuse mõju Tallinna vanalinna kui UNESCO maailmapärandi paiga väärtustele.

Pärandimõju hinnangu tulemuseks on hinnang rahvusooper Estonia juurdeehitusele nii teatri soovitud ja eelistatud mahus kui ka võimalikele alternatiividele, sh maikuus valminud muinsuskaitse eritingimustes lubatud mahus.

«Analüüsi eesmärk on kaaluda võimalike lahenduste mõju Tallinna vanalinna erakordsele ülemaailmsele väärtusele ja selgitada välja täiendavad võimalused lahendusteks, milleni pole senistes aruteludes jõutud,» ütles muinsuskaitseameti ehituspärandi osakonna juhataja Anita Staub.

Mõjuanalüüs valmib sügiseks ning selle koostamist juhib arhitektuuriteadlane Triin Ojari.

«Hinnang ooperiteatri juurdeehitusele ei saa kindlasti olla ühe spetsialisti arvamus, vaid pärandimõju analüüsi koostamisse on kaasatud muinsuskaitseameti kinnitatud pärandispetsialistidest koosnev töörühm ning oma arvamuse saavad öelda kõik asjasse puutvad ametkonnad ning ekspertorganisatsioonid, sealhulgas Tallinna linn ja rahvusooper Estonia,» kirjeldas mõjuhinnangu koostamise protsessi Triin Ojari.

«Estonia juurdeehituse juhtumis on kokku saanud erinevad õiguslikud ning väärtuspõhised asjaolud, mida analüüsi käigus kaalutakse. Töö eesmärk on selgitada välja juurdeehituse eri variantide mõju tunnustele, mille alusel Tallinna vanalinn koos bastionaalvööndiga omal ajal UNESCO kaitse alla võeti, ning pakkuda välja kõige säästlikum lahendus nii pärandi kaitset kui ka ooperiteatri soovitud eesmärke silmas pidades,» sõnas Ojari.

Pärandimõju hinnang valmib septembris ja siis tutvustatakse seda ka avalikult. Mõjuhinnang tuleb seejärel edastada UNESCO-le tagasiside saamiseks. Kui UNESO on mõjuhinnangu lõplikul kujul heaks kiitnud, tuleb sellega arvestada ka juurdeehitist puudutavaid otsuseid tehes.

Tagasi üles