Yana Toom lubas kapo kohtusse anda

Riigikogu liige Yana Toom.

FOTO: Peeter Langovits

Kaitsepolitseiameti aastaraamatus mainimist leidnud riigikogu keskfraktsiooni liige Yana Toom teatas täna õhtul, et pöördub sarnaselt oma erakonnakaaslasele Mihhail Kõlvartile kaitsepolitsei vastu kohtusse.

«Ootuspäraselt pole siseministri Ken-Marti Vaheri vastuskirjas tõendeid selle kohta, et ma oleksin kedagi survestanud. Väidetega, et «võimupositsioonilt tehtud üleskutsed» ja «ootuste avalik edastamine» on survestamine, pole võimalik nõustuda. Vastasel juhul kannatab kogu Eesti rahvas valitsuse surve all seitse päeva nädalas ning seda eriti valitsuse pressikonverentsi ajal,» teatas Toom tänases avalduses.

«Tallinna abilinnapeana täitsin oma tööülesandeid täpselt nii, nagu avaliku teenistuse seaduse tsiteerimise kaudu soovitab minister Vaher – ehk «täpselt, õigeaegselt, kohusetundlikult, otstarbekalt ja omakasupüüdmatult, lähtudes avalikest huvidest»,» leidis Toom.

«Mis aga puudutab etteheidet, et ma olen eksinud avaliku teenistuse eetikakoodeksi vastu, siis tõden, et siseministril  on väär arusaam Eesti riigi ülesehitusest. Abilinnapea ei ole ametnik, kes järgib oma tegevuses valitsuskoalitsiooni tahet, mulle tundub, et härra minister on ära unustanud vahepealse lüli ehk linnavolikogu. Koolilapsedki teavad, et linnavolikogu valitakse kohalikel valimistel ning mandaadi saanud volikogu liikmed kinnitavad ametisse linnapea ja abilinnapead, kest peavad täitma nende ehk seadusandja õiguspäraselt väljendatud tahet,» ütles riigikogu liige.

«Kui lähtuda loogikast, et informeerimine seaduslikust võimalusest valida õppekeel on riigivastane tegevus, siis tuleb järeldada, et ka seadus ise on riigivastane. Järgmine samm oleks mõsta hukka need riigikogu liikmed, kes põhikooli ja gümnaasiumiseaduse poolt hääletasid, sest siseministri väitel haakub see Venemaa kaasmaalaste poliitikaga. Siseminister Ken-Marti Vaher sisuliselt tunnistab oma kirjas, et kaitsepolitsei aastaraamatu ülesanne oli markeerida mind kui persooni, kelle tegevus on suunatud Eesti suveräänsete otsuste vastu teise riigi huvides. Seepärast pean vajalikuks pöörduda kohtusse hagiga kaitsepolitsei vastu,» sõnas Yana Toom.

Tagasi üles