Valitsus kinnitas tunnise arutelu järel 8-miljardilise eelarvekärpe

FOTO: Lennart Rikk

Valitsus kinnitas tänasel erakorralisel istungil pärast tunniajast arutelu negatiivse lisaeelarve, mille eesmärk on valitsussektori 2009. aasta puudujäägi vähendamine 8,006 miljardi krooni võrra.


Kokkuhoiupakett sisaldab ligikaudu 5,5 miljardi krooni ulatuses otsuseid, mis omavad mõju ka järgnevate aastate eelarvetele, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Tegevuskuludes saavutatakse kokkuhoid üldreeglina 7 protsendi ulatuses. Otsus hõlmab nii riigiasutusi kui ka riigieelarvest tegevustoetust saavaid asutusi.

Erandina käsitletakse õpetajate, sisejulgeoleku- ja kultuuritöötajate palgakulusid. Koos 2009. aasta eelarves külmutatud tegevuskulude osaga moodustab tegevuskulude kokkuhoid riigieelarves 10 protsenti.

Pensionid tõusevad alates 1. aprillist 5 protsenti, mis teeb keskmiseks pensioni tõusuks 230 krooni. Alates 1. juulist muutub töövõimetushüvitiste maksmise süsteem ravikindlustuse eelarvest.

Ravikindlustusega kindlustatu omaosalus suureneb ühelt päevalt kolme päevani ning viie järgmise haiguspäeva kulud jäävad tööandjate kanda. Alates üheksandast haiguspäevast kompenseerib haiguspäevad haigekassa.

Kaitsekulud vähendatakse 1,9 protsendilt SKPst 1,75 protsendini. Koos tegevuskulude kokkuhoiuga väheneb riigikaitse eelarve kokku 558 miljonit krooni.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas on saavutatud kokkuhoid teede-ehitusele suunatavate vahendite arvelt ligikaudu 815 miljoni krooni ulatuses.

Keskkonnaministeeriumi valitsemisala eelarves vähenevad Keskkonnainvesteeringute Keskuse siseriiklikeks programmideks mõeldud vahendid 350 miljoni võrra.

Põllumajandusministeeriumi valitsemisala eelarves vähendatakse vahendeid põllumajandustoetusteks 100 miljoni krooni ulatuses.

1. aprillist väheneb ka kohalikele omavalitsustele laekuva tulumaksu osa 11,93 protsendilt 11,4 protsendile, mis tähendab kohalike omavalitsuste tulude vähendamist summas 300 miljonit krooni.

Tulumaksuosa vähendamisega seoses muudetakse ka kohalike omavalitsuste kohustusi, et vähendada survet kohalike omavalitsuste kuludele.

Veebruarikuu kahe esimese nädala jooksul toimusid 2009. aasta lisaeelarve eelnõu alased arutelud koostöös Eesti Panga ja teadlastest koosneva ekspertgrupiga.

Valitsus annab negatiivse lisaeelarve riigikogule üle täna kell 14, kus peaminister Andrus Ansip esineb ka poliitilise avaldusega. Riigikogu menetleb lisaeelarvet reedel, 20. veebruaril.

Eelarvet kaitseb riigikogu ees rahandusminister Ivari Padar. Eelarve hääletus seotakse usaldusküsimusega valitsusele.

Tagasi üles