Puuetega inimeste huvide kaitseks luuakse koostöökogu

FOTO: SCANPIX

Sotsiaalministri käskkirjaga moodustatakse ministeeriumite ja puudega inimeste esindusorganisatsioonide esindajate koostöökogu.

Koostöökogu põhiülesanne on tagada ministeeriumite ja puuetega inimeste esindusorganisatsioonide järjepidev vastastikune infovahetus ja tõhus koostöö. Näiteks tuleb koostöökogul esitada arvamusi ja teha valitsusele ettepanekuid puuetega inimeste huvide ja vajaduste kaitsmiseks, samuti olla kaasatud otsustus- ja poliitikakujundamise ning õigusaktide eelnõude väljatöötamisse.

Koostöökogusse kuuluvad Eesti Puuetega Inimeste Koja ning kõikide ministeeriumite esindajad. Kogu esimeheks saab sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Riho Rahuoja.

«Usun, et moodustatav koostöökogu annab hea võimaluse riigile ning puuetega inimeste esindusorganisatsioonidele arutada ühiselt läbi ja otsida lahendusi erinevatele puuetega inimeste elukorraldust puudutavatele küsimustele,» ütles sotsiaalminister Hanno Pevkur. «Eriti nüüd, kus riigikogu on ratifitseerinud ÜRO puuetega inimeste konventsiooni ja valitsus on kokku leppinud puuetega inimeste organisatsioonidega koostööpõhimõtted.»

Koostöökogu moodustamine lepiti kokku valitsuse ja puudega inimeste esindusorganisatsioonide vahel 30. märtsil allkirjastatud koostööpõhimõtete memorandumis ja on vajalik puuetega inimeste õiguste konventsioonis sätestatud eesmärkide täitmisele kaasaaitamiseks.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles