Paet: kompromisse ei saa teha julgeoleku arvelt

Välisminister Urmas Paet Balti Assambleel.

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Täna riigikogus peetud välispoliitika aastakõnes keskendus välisminister Urmas Paet julgeolekualastele väljakutsetele rahvusvahelises koostöös ja Eesti panusele selles.

Väliminister Paet märkis ettekandes, et ülemaailmses majandussurutises peavad riigid jätkama koostööd kaubanduse liberaliseerimise, protektsionismi vältimise ja majanduse avatuse eesmärgil, teatas välisministeerium.

«Kompromisse ei saa teha julgeoleku arvelt. Füüsiline ja majanduslik julgeolek on ühe mündi kaks poolt,» toonitas Paet.

Ta märkis, et ka Eesti pöörab majandusdiplomaatiale olulist tähelepanu. Eesti saatkondade roll Eesti välismajandussuhete edendamisel on finantskriisi tingimustes suurenenud.

«Oleme Eesti ettevõtjate - nii eksportijate kui investeerijate murede lahendamise võtnud oma prioriteediks ja adume, et saame olla abiks oma teadmiste ja nõuga,» rääkis ta.

Eesti välispoliitilistest eesmärkidest andis välisminister Riigikogu liikmetele ülevaate ka Eesti panustamisest rahvusvahelistes organisatsioonides ja arengukoostöös, Euroopa Liidu energiajulgeoleku küsimustest, kahepoolsest koostööst ning Eesti kodanike huvide kaitsmisest välismaal.

Paet rõhutas, et Eesti välispoliitiline tegevus lähtub ja peab lähtuma demokraatlike väärtuste levitamise põhimõttest.

Välisministri sõnul on ÜRO, OSCE, NATO, Euroopa Nõukogu demokraatlikele põhimõtetele rajatud organisatsioonid, mis on ajaproovile hästi vastu pidanud. Sobivaim koht arutamaks julgeolekuarhitektuuri võimalikku täiendamist on Paeda hinnangul OSCE.

«Probleemidele tuleb leida lahendused olemasoleva julgeolekuarhitektuuri raames nende elementide parema ärakasutamise kaudu. Oluline on aga, et kehtiva julgeolekustruktuuri osalised peaksid kinni varem kokkulepitud põhimõtetest,» lisas Paet.

Tagasi üles