Brigaadikindral Sirel: Saber Strike'i õnnestumine on pika planeerimise tulemus

Indrek Sirel

FOTO: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Täna lõppes Tapal ja Adazis rahvusvaheline õppus Saber Strike, millest võttis osa ligi 2000 kaitseväelast Eestist, Lätist, Leedust, Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast, samuti Prantsusmaalt, Soomest, Suurbritanniast ja Saksamaalt.

«Õppuse kaasülemana olen õppuse käiguga väga rahul. Saber Strike ei tähenda vaid kahte nädalat, mil õppus reaalselt toimus, vaid sellele eelnes poolteist aastat planeerimist, milles osalesid üheksa riigi staabid ja staabiohvitserid,» ütles maaväe ülem brigaadikindral Indrek Sirel.

Brigaadikindral Sirel rõhutas õppuste staabiharjutuse tähtsust, kus 1. jalaväebrigaadi laiendatud staap juhtis Tapal nelja riigi üksusi. Saber Strike raames harjutas 1. jalaväebrigaad Tapal ja Läsnal staabitööd ning lahingute juhtimist koos liitlastega.

Maaväe ülema sõnul lihtsustab see edaspidist tegevust ühistel operatsioonidel ning võimaldab vahetada kogemusi ja üksteiselt õppida, samuti andis staabiõppus Eesti kaitseväelastele võimaluse koostöös liitlastega harjutada Eesti kaitsmist.

Lätis Adazi polügoonil korraldatud kahenädalasel harjutusel viisid viie riigi üksused läbi koostööharjutusi ringkoolituse põhimõttel, kus iga riik valmistas ette ja õpetas teistele erinevate valdkondade elemente.

Eesti üksuste ülesandeks oli õpetada konvoioperatsioone. Õppuse teisel nädalal täitsid osalevad üksused Afganistani operatsiooniga seonduvaid spetsiifilisi lahingülesandeid rahvusvahelise pataljoni koosseisus.

Saber Strike on USA Euroopa Väejuhatuse samaaegselt Eestis ja Lätis korraldatav õppus, mille eesmärgiks on üksuste koostöö harjutamine Afganistani operatsiooniks ja samalaadseteks operatsioonideks tulevikus.

Õppuse Saber Strike juhtstaap asus Tapa sõjaväelinnakus, Lätis Adazi polügoonil harjutavasid koostööd maaväeüksused ja Ämari lennuväljal paiknesid Ameerika Ühendriikide ründelennukid A-10 ning tankurlennukid KC-135.

11.-22. juunini kestnud Saber Strike oli üks kolmest sellel kuul Eestis korraldatavast rahvusvahelisest õppusest.

4.-23. juunini harjutasid USA merejalaväelased koos Eesti kaitseväelastega liitlasvägede tehnika ja varustuse kohaletoimetamist ja lahingukorda seadmist õppusel BALTOPS.

27. juunil Tartus algaval staabiõppusel Baltic Host harjutavad Eesti, Läti ja Leedu liitlasvägede vastuvõttu.

Tagasi üles