Reformierakond: Venemaale ei tohi teha erandeid

FOTO: Lennart Rikk

Reformierakond leiab oma täna avalikustatud eurovalimiste programmis ka, et Euroopa Liidul peab olema ühtne Venemaa-poliitika, mis ei tee järeleandmisi euroopalike standardite järgimises.


«Reformierakond seisab selle eest, et Venemaale ei tehtaks Euroopaga suhtluses põhjendamatuid erandeid,» kirjutab erakond programmis, viidates, et Venemaa-poliitika peaks tuginema võrdsele partnerlusele ning inimõiguste ja demokraatia põhimõtetele.

«Toetame Venemaa õiglase kohtlemise põhimõtet - viisavabaduse, vabakaubanduse või muude õiguste andmisel suhetes Euroopa Liiduga ei tohi teha järeleandmisi euroopalike standardite järgimises.

Reformierakond vaatleb Venemaad kui koostööpartnerit, kellega dialoogi pidamine on Euroopa Liidu huvides.

«Peame oluliseks Eesti piiriülest koostööd Venemaaga. Mis tahes agressiivsus oma lähinaabrite suunal ohustab Euroopa Liidu julgeolekut ja selle ilmingutele tuleb ühiselt otsustavalt vastu astuda. »

Põhjala ja Baltikum sarnasemaks

Reformierakond tahab täna juhatuse heakskiidu saanud programmis ka, et kõik Põhjamaad ja Balti riigid kuuluksid korraga nii NATOsse ja euroliitu kui võtaksid kasutusele euroraha.

«Näeme ideaalina, et kogu Põhjala oleks hõlmatud kolme olulise raamistikuga: NATO (täna ei hõlma Soomet ja Rootsit), EL (väljas Norra ja Island), eurotsoon (väljas Eesti, Läti, Leedu, Taani, Rootsi, Island, Norra),» seisab programmis.

«Selliselt ühtne Põhjala looks Eestile uuel tasemel poliitilise ja majandusliku julgeoleku ning tugevdaks Põhjala positsiooni Euroopa Liidus.»

Samuti toetab partei euroliidu suhete tugevdamist NATOga ning Euroopa iseseisva kaitsevõime kiiret arendamist tihedas koostöös NATOga.

Tahavad Euroopa sõjaväge

«Pooldame Euroopa Liidu kiirreageerimisüksuste ja kaitseagentuuri väljaarendamist ning ühise küberkaitsepoliitika väljatöötamist. Toetame Euroopa sõjaväe järk-järgulist väljaarendamist, et laiendada Euroopa sõjalist ja tsiviilvõimekust.»

Samuti lubab partei seista europarlamendis selle eest, et Euroopa Liit kujundaks kiiresti terviklähenemise energiajulgeoleku edendamisele, võttes arvesse nii majanduslikud, keskkonna- kui ka poliitilised tegurid.

Euroliit kaitsku Venemaa eest

Tehakse ka näpuviibutus Venemaa ja teiste energiaeksportijate poole.

Partei lubab seista näiteks selle eest, et Euroopa Liit mõistaks tungivalt hukka energiatarnija positsiooni väärkasutamise poliitilise surve osutamiseks tarbijariigile, ning näitaks üles solidaarsust liikmesriigiga, kes langeb sellise suhtumise ohvriks.

Tahetakse, et Euroopa Liit seisaks tugevalt vastu gaasi eksportivate riikide või ettevõtete ülemaailmse kartelli moodustamisele, ja et euroliidu riigid tugevdaksid koostööd energiaallikate ja transiidimarsruutide mitmekesistamiseks, fossiilsete kütuste osakaalu vähendamiseks ning energiatõhususe suurendamiseks.

Tagasi üles