Jõks kutsus erakondi üles «peibutuspartidest» ja poriloopimisest loobuma

Pildil on Edgar Savisaare valimisreklaam, mida keegi oli omavoliliselt täiendanud.

FOTO: Peeter Langovits

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu (EMSL) nõukogu saatis kirja kõigile riigikogus esindatud erakondade ja nende parlamendifraktsioonide esimeestele, kutsudes parteisid kokku leppima valimiskampaania heas tavas.

«Minimaalselt võiks «Hea valimistava» sisaldada erakondade kokkulepet valimiskulutuste ülempiiris, lubadust mitte kasutada avalikke vahendeid erakonna huvides ning «peibutuspartidest» ja halvustavast reklaamist loobumist,» seisab kirjas.

EMSLi nõukogu liige Allar Jõks lisas, et kampaaniakulude vähendamine muudaks erakondade rahastamise ka läbipaistvamaks, kandidaatidel oleksid võrdsemad võimalused ning suureneks sisuline dialoog ja argumentatsioon.

Jõks avaldas kahetsust, et valimisreklaami seadusandlik piiramine on Riigikogus soikunud, kuid ausates valimistes kokku leppimine ei tõstaks tema hinnangul vaid erakondade, aga ka valitavate esinduskogude mainet.

«Hea valimistava oleks meie hinnangul eelkõige lubadus valijat austada. Ettepanekud aitaks nii valijat ärakasutamise eest kaitsta kui saada teadlikumate valijate abil paremad otsustajad,» väljendas Jõks lootust, et erakonnad soovivad ka ise poliitilist kultuuri tugevdada.

Ettepanekute kohaselt ei tohiks kasutada maksumaksja rahast ülalpeetavaid ametnikke ja rahastatavaid meediakanaleid partei huvides; häältepüüdjate kandideerimist tuleb võtta rahva petmisena ning vältima peaks konkurentide halvustamist ja vaenlaste otsimist.

EMSLi nõukogu palus hiljemalt 24. märtsiks igal erakonnal teada anda, kas nad on valmis vastutama esindusdemokraatia kindlustamise pärast ning tavas kokku leppima.

Tagasi üles