Lapsevanemad: uue seaduseelnõu rakendamine halvendab perekonna toimetulekut

Tudengid riigikogu rõdul

FOTO: Toomas Huik

Eesti Lastevanemate Liit (ELVL) näeb ohtu, et tudengite vajaduspõhise toetuse praeguse eelnõuga muudetakse täiskasvanud tudeng senisest oluliselt sõltuvamaks oma vanematest ja üksiti halveneb perekonna toimetulek.

Uue tudengite vajaduspõhise õppetoetuse loojad on eesmärgiks seadnud tudengitele majandusliku toimetuleku tagamise, mis teeb võimalikuks täies mahus õpingutele pühendumise.

Haridus- ja teadusministeerium (HTM) on rõhutanud toimetuleku juures perekonna rolli ja seda, et tudengite toetamist tuleks vaadata läbi perekonna. 

Selle eelnõu seadustamisega tekitatakse ELVLi hinnangul olukord, mis seob kõik kuni 26-aastased tudengid automaatselt nende vanemate perega.

Paraku eeldab ELVLi arvates selline loogika, et kõik vanemad toetavad majanduslikult oma lapsi, mis omakorda tekitab kaks suuremat küsimust.

Esiteks – kui tõenäoliselt tudeng ikka veel vanematega koos elab? Ja teiseks – kuidas saab riik anda vanematele (vähemalt moraalse) kohustuse, andmata õigusi?

«Seaduse järgi loetakse Eestis täiskasvanud inimeseks 18-aastaseid ja vanemaid, kes vastutavad täielikult oma tegude eest, kuid nüüd järsku tekib olukord, kus vanemad peaksid vastutama üle 18-aastase lapse eest, kuigi neil puudub õigus lapse käitumist suunata või mõjutada,» väitis ELVL oma pressiteates.

ELVL tõstis ka esile, et eelnõus on defineerimata jäänud perekonna mõiste - lisaks traditsioonilisele emal-isal põhinevale perele on täna Eestis kahjuks väga palju üksikvanemaid.

«Peame olema veendunud, et tudengite toetamise kohustusega ei kaasneks nooremate vendade-õdede olukorra halvenemine või kehvemast perest pärit tudengite majanduslikel põhjustel ülikoolist eemale jäämine,» edastas ELVL. «Enne otsustamist on kindlasti vaja aru saada, millisele statistikale või käsitlusloogikale eelnõu loojad tuginesid? Milline matemaatiline mudel veenab meid selles, et eelnõu rakendamine ka tegelikult tudengite majanduslikku olukorda parandab ja seda mitte pere heaolu arvelt?»

Lastevanemate liidu arvates peab HTM esitama statistikat ja arvutuskäike, mis põhjendavad ära nende pakutud eelnõu ja näitavad, millised on tudengi ja tema pere leibkonnamudelid. 

Liidu hinnangul ei tohi uus õppetoetuste süsteem panna lapsevanematele suuremat koormat kui täna.

Tagasi üles