Lukas rajaks rohkem poisteklasse

FOTO: Corbis/Scanpix

Eelkõige poiste koolist väljalangevuse vähendamise ühe lahendusena võidakse haridusminister Tõnis Lukase sõnul hakata looma rohkem poiste ja tüdrukute klasse.


See annaks Lukase sõnul võimaluse läheneda nii poistele kui tüdrukutele rohkem nende erinevatest vajadustest lähtuvalt, samas vältides nii sugude diskrimineerimist.

Hariduskonverentsil «Tarkus toob tõusu!» kõnelenud ministri sõnul võiks see anda häid tulemusi ning mõned koolid ka juba taolist võimalust kasutavad.

Lukase sõnul võiks taolisi klasse luua nii põhikooli- kui gümnaasiumiastmes ning nende rajamine võiks sõltuda sellest, kas kohalik kogukond on taoliste lahendustega nõus.

Tagasi üles