Ester Tuiksoolt võeti saadikupuutumatus
Uudist täiendati kell 12.32!

Член парламента Эстер Туйксоо.

FOTO: Mati Hiis / Õhtuleht

Riigikogu otsustas täna võtta rahvaliitlaselt Ester Tuiksoolt saadikupuutumatuse. Vastava ettepaneku tegi õiguskantsler.

Saadikupuutumatuse poolt hääletas 52 saadikut, vastu oli kolm ja erapooletuid oli üks.

Õiguskantsler Indrek Teder saatis 19. märtsil riigikogule kirjalikud ettepanekud anda nõusolek riigikogu liikmetelt Reiljanilt ja Tuiksoolt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ning nende kohta süüdistusakti koostamiseks seoses riigiprokuratuuri taotlusega.

Vastavalt põhiseadusele saab saadikut kriminaalvastutusele võtta ainult õiguskantsleri ettepanekul riigikogu koosseisu enamuse nõusolekul.

Riigiprokuratuuri taotluse ja kohtueelse menetluse kokkuvõtte kohaselt seisnes toona põllumajandusministri ametit pidanud Ester Tuiksoo ametialane ebaseaduslik tegu selles, et ta tegutses ametiseisundit ära kasutades  eesmärgil, et ministeerium sõlmis 2006. aastal uute ruumide rendilepingu minimaalselt aastateks 2008 kuni 2018 Toomas Annusega seotud äriühinguga, selgitas õiguskantsler riigikogus.

Väidetavalt võttis Tuiksoo selleks mitteametlikult pakkumise üksnes AS Merko Ehitus. Lasi pakkumise kutse dokumendid ette valmistada AS Merko Ehitus ja AS E.L.L. Kinnisvara, võimaldades neil sel viisil kujundada kutsedokumendid just neile sobivate kriteeriumidega.

Tuiksoole pannakse ka süüks, et ta andis pakkumiste hindamiseks tema poolt moodustatud komisjonile suuniseid, et AS E.L.L. Kinnisvara pakkumine on parim, kuigi komisjon sellele tulemusele ei jõudnud.

«Kasutas ära oma ametiseisundit ja ametiseisundist tulenevat autoriteeti ministeeriumi ametnike suunamiseks selliselt, et need viiks lepingu sõlmimiseni Toomas Annusega seotud äriühingutega AS Merko Ehitus ja AS E.L.L. Kinnisvara,» rääkis Teder.

Oma teoga soosis Tuiksoo Toomas Annust selliselt, et viimasega seotud äriühingud AS Merko Ehitus ja AS E.L.L. Kinnisvara saaksid sõlmida Põllumajandusministeeriumiga uue hoone rendilepingu.

Tederi sõnul võttis Tuiksoo Toomas Annuselt vastu võimaluse valida tasuta kasutusse Merko Ehitus poolt ehitatud korteri Tallinnas Rävala puiesteel. Ester Tuiksoo valis ja nõustus 2006. aasta 10. aprillil Annuselt tasuta vastu võtma määramata ajaks kasutamiseks Merko Ehitus poolt ehitatud korteri Rävala puiestee 19-61.


Lähtudes eeltoodust, on prokuratuur jõudnud järeldusele, et Tuiksood on alust süüdistada altkäemaksu võtmises.

Maadevahetuse kriminaalasjas on riigiprokuratuuril kavas lisaks Reiljanile ja Tuiksoole süüdistus esitada ka ettevõtjatele Toomas Annusele, Tullio Liblikule, Tarmo Pedjasaarele, Einar Vettusele ja ettevõtetele AS Järvevana (endine Merko Ehitus) ning AS E.L.L. Kinnisvara. Süüdistuse saab ka endine maa-ameti juht Kalev Kangur.

Reiljanit, Tuiksood ja Kangurit kahtlustatakse altkäemaksu võtmises. Ülejäänud isikuid ja ettevõtteid kahtlustatakse altkäemaksu andmises.

Riigiprokuratuur esitas mullu 12. detsembril õiguskantslerile taotluse teha riigikogule ettepanek anda nõusolek süüdistusakti koostamiseks saadikute Villu Reiljani ja Ester Tuiksoo kohta.

Kriminaalasja materjalid moodustavad kokku 193 köidet.

Tagasi üles