Ametiühingud: miks tahavad tööandjad kohut mõista?

Harri Taliga

FOTO: Toomas Huik

Eesti ametiühingute keskliit lükkab kategooriliselt ümber Tööandjate keskliidu tänase väite, nagu keelaks haiglates kehtiv kollektiivleping streikimise ja muudaks eile alanud arstide streigi ebaseaduslikuks.

Ametiühingute hinnangul on selline väide alusetu ja töötajate õigusi ründav. «Streigi seaduslikkuse saab õigusriigis otsustada ainult kohus ning poliitikutel, ametnikel või isehakanud nurgaadvokaatidel oleks mõistlikum libedale jääle mitte minna ja hoiduda avaldustest ning üleskutsetest sellel teemal,» ütles Eesti ametiühingute keskliidu esimees Harri Taliga.

Ametiühingute liit rõhutas, et seadus fikseerib ühemõtteliselt, et töörahukohustus hõlmab ainult kehtivat kollektiivlepingut ja selle partnereid.

«Kollektiivlepingut, mis reguleerib töötingimusi ühes raviasutuses, saab kogu tervishoiusüsteemi hõlmava kokkuleppega «ühte patta panna» kas demagoog või täielik võhik, kes pole endale selgeks teinud kollektiivse tööõiguse aabitsatõdesid,» teatas ametiühingute liit. «On ju kollektiivlepingud ettevõtetes reeglina palju mahukamad kui see harutasandi kokkulepe, mille sõlmimist haiglate liiduga streikijad taotlevad ja mida täna pole.»

Ametiühingute keskliit lisas oma avalduses, et kutsub Tööandjate keskliitu lõpetama katseid «piirata töötajate ühinemisvabadust ja streigiõigust, samuti mitte külvama segadust asjatundmatute ja tõele mittevastavate kuulduste levitamisega».

Tagasi üles