COVID-19 EESTIS
Statistika Statistika
1181
uut haigusjuhtu
17749
aktiivset juhtumit
5496
testi tehti eile
1335,54
14 päeva haigestumus
100 000 inimese kohta
Allikas: Tehik.
Andmed uuendatud 08.03 kell 11:30