Loetumad uudised

1
2
3
4
5
Aimar Altosaar: Eesti rahva küpsustunnistus Tuhandetest rahvastest maailma ajaloos on omariikluseni jõudnud väga väike osa. Veel vähem on rahvaid, kes võivad 21. sajandil võrdsetena teiste hulgas mõjutada kogu maailma poliitikat, nagu seda saab teha Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu ajutise liikmena ning NATO ja Euroopa Liidu koosseisus olles. Peame seda loomulikuks ega mõtle tavaliselt ime üle, kuidas vaid miljoniline rahvakild on olnud palju edukam kui meist kümneid kordi suuremad rahvad.
Tagasi üles
Back