Postimehe logo

AS Postimees Grupi veebilehtede tellimis- ja kasutustingimused

Iga äriühingu põhiväärtuseks on usaldusväärsed kliendisuhted. AS Postimees Grupp austab teie privaatsust. Kasutades ASile Postimees Grupp ja tema gruppi kuuluvatele äriühingutele kuuluvaid veebilehti või muid teenuseid nõustute meie privaatsuspoliitika tingimustega. Juhul, kui te ei nõustu eelmainitud tingimustega, siis palume teil lahkuda meie veebilehelt.