Postimehe logo

Kampaaniatingimused

1. Üldtingimused

1.1. Kampaaniat korraldab AS Postimees Grupp, registreeritud asukoht Tallinn, Tartu mnt 80, registrikood 10184643, e-post turundus@postimees.ee (edaspidi: Korraldaja).

2. Kampaanias osalemine

2.1 Kampaania "Ajakirjanduskonkurss" (edaspidi: Kampaania) toimub ajavahemikul 15.03-25.04.2021 (edaspidi: Kampaania) periood.

2.2 Kampaania kujul on tegemist Eesti Vabariigis toimuva tarbijamänguga ja osaleda võivad kõik Eesti Vabariigi elanikud. Kampaanias ei saa osaleda Postimees Grupi töötajad.

2.3 Kampaanias osalevad võistlustööd, mis on vormistatud ühena järgnevaist a) arvamusloona (minimaalne pikkus kõigus kategooriates 300 sõna, maksimaalne pikkus 600 sõna) või b) videorepliigina (maksimaalne pikkus 5 minutit).

2.4 Kampaanias osalemiseks peab osaleja hiljemalt 25.04.2021 koos võistlustööga saatma enda foto, kontaktandmed (ees- ja perenimi, telefoninumber ja e-posti aadress), mis vastab punktis 2.3 toodud tingimustele koos märksõnaga „Ajakirjanduskonkurss 2021“ aadressile voistlus@parnupostimees.ee

2.5 Võistlustöö saatmisega kinnitab osaleja, et ta on kirjutise autor ning annab nõusoleku avaldada nime ja saadetud võistlustöö meedias ilma talle selle eest täiendavat tasu maksmata ning vastavat kokkulepet sõlmimata.

2.6 Korraldajatel on õigus kutsuda ka konkursil osalema erikutsetega. Kampaanias saavad osaleda nii toimetuse tellitud, kui ka lugejate endi saadetud võistlustööd.

3. AUHIND JA AUHINNA JAGAMISE TINGIMUSED

3.1 Korraldaja paneb kokku žürii, kuhu kuuluvad Pärnu Postimehe ajakirjanikud.

3.2 Korraldaja poolt kokku pandud žürii valib kampaania (punktis 2.1 toodud perioodil) kõigi osalejate vahel mõlema punktis 2.3 välja toodud kategoorias esiletõusvaima töö. Auhindadeks on mõlema kategooria parimale 250 eurot. Auhinnasummadelt peetakse kinni Eesti Vabariigi tulumaks 20%.

3.3 Korraldaja võtab võitjatega personaalselt ühendust ankeeti lisatud kontaktandmete kaudu perioodil 26.04-30.04.2021.

3.4 Korraldajal on õigus avaldada valitud kirjutised, olenevalt tööde tasemest, ajalehe Pärnu Postimees erinevatel külgedel ja parnu.postimees.ee veebilehel ning muudes Korraldaja poolt valitud kanalites.

3.5 Juhul, kui Korraldajal ei õnnestu võitjatega punktis 2.4. toodud kontaktidel ühendust saada hiljemalt 30.04.2021 kella 17:00-ks, siis on Korraldajal õigus jätta talle võit üle andmata.

3.6 Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjatele ei kompenseerita. Auhindu ei asendata ega hüvitata võitjale rahas.

4. Muud tingimused

4.1 Osaleja kinnitab, et on teadlik et Kampaanias osaledes töötleb Korraldaja tema isikandmeid vastavalt Postimees Grupi isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele (loe lähemalt siit). Kampaanias raames enda isikuandmete edastamisega Korraldajale, annab Osaleja Korraldajale nõusoleku töödelda tema isikuandmeid kampaania läbiviimiseks, võitja väljaselgitamiseks, võitja välja kuulutamiseks (s.h. avalikustamiseks), Kampaania auhinna kohale toimetamiseks ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks.

4.2 Isikuandmeid säilitatakse 3 kuud alates kampaania võitja väljaselgitamisest.

4.3 Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja võitjale üle andmata, teavitades sellest Kampaanias osalejaid koheselt Kampaania veebilehe vahendusel.

4.4 Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

4.5 Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamisega tuleb saata kirjalikult märkega "Pärnu Postimees ajakirjanduskonkurss 2021" hiljemalt 15.05.2021 käesolevates tingimustes toodud kontaktidele. AS Postimees Grupp lahendab pretensioonid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest.