Postimehe logo

Kampaaniatingimused

„Lõuna-Eesti Postimehe suvetool“ kampaania tingimused perioodil 10.06.-09.07.2020

1. KORRALDAJA

1.1. Kampaaniat korraldab Postimees Grupp AS, registreeritud asukoht Tallinn, Tartu mnt 80, registrikood 10184643, e-post turundus@postimeesgrupp.ee (edaspidi: Korraldaja).

2. KAMPAANIA JA KAMPAANIAS OSALEMISE REEGLID

2.1. Kampaania "Lõuna-Eesti Postimehe suvetool“ (edaspidi: Kampaania) toimub ajavahemikul 10.06-10.07.2020 (edaspidi: Kampaania periood) Lõuna-Eesti Postimehes (paber- ja digileht, sotsiaalmeedia).

2.2. Kampaania ideeks on kutsuda üles inimesi Lõuna-Eesti Postimeest tellima või tellimust pikendama ning registreerides end loosimisse on ühel registreerujal võimalik võita ripptool „Daisy“.

2.3. Kampaania kujul on tegemist Eesti Vabariigis toimuva tarbijamänguga ja osaleda võivad Eesti Vabariigi elanikud. Kampaanias ei saa osaleda Postimees Grupi töötajad.

2.4. Kampaanias osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust Kampaania reeglitele, nendega nõustumist ning soovi Kampaanias osaleda.

3. AUHIND JA AUHINNA JAGAMINE

3.1. Kampaania auhinnaks on ripptool „Daisy“.

3.2. Loosimises osalemiseks peab olema kehtiv Lõuna-Eesti Postimehe tellimus kuupäevaga 15. juuli 2020 ja vaja on saata loosimises osalemise soov koos oma kontaktandmetega (nimi, aadress, telefon ja/või e-post) aadressile tellijaeelis@lounapostimees.ee hiljemalt 9. juulil 2020. Loosimises osalemiseks võib tulla ka Lõuna-Eesti Postimehe klienditeenindusse aadressil Kesk 10, Valga (E-R, kell 9-17, lõuna 12-12.30), Bürooteenuste OÜ, Oja 7, Põlva, E–R 9–17 (lõuna 12–13) või Täpiline Tuba OÜ, Liiva 11a, Võru E–R 10–13 (K suletud).

3.3. Auhinna võitja loositakse välja 10. juulil 2020 ja võitjaga võetakse ühendust.

3.4. Kui Kampaanias osaleja eirab Kampaania tingimusi või esitab Korraldajale enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (Korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada 7 päeva jooksul), mis ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja Kampaanias osaleja auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest ja võib loosida uue võitja.

Auhinna saab kätte Lõuna-Eesti Postimehe toimetusest Kesk 10, Valga. Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale ei kompenseerita. Võitu ei asendata ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas.

4. MUUD TINGIMUSED

4.1. Osaleja kinnitab, et on teadlik et Kampaanias osaledes töötleb Korraldaja tema isikandmeid vastavalt Postimees Grupi isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele . Kampaanias raames enda isikuandmete edastamisega Korraldajale, annab Osaleja Korraldajale nõusoleku töödelda tema isikuandmeid kampaania läbiviimiseks, võitja väljaselgitamiseks, võitja välja kuulutamiseks (s.h. avalikustamiseks), Kampaania auhinna kohale toimetamiseks ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks.

4.2. Isikuandmeid säilitatakse 3 kuud alates kampaania võitja väljaselgitamisest.

4.3. Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja võitjale üle andmata, teavitades sellest Kampaanias osalejaid koheselt Kampaania Facebooki postituse vahendusel.

4.4. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

4.5. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamisega tuleb saata kirjalikult märkega "Lõuna-Eesti Postimehe suvetool" hiljemalt 15.07.2020, käesolevates tingimustes toodud kontaktidele. Postimees Grupp AS lahendab pretensioonid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest.

Lisainfo saamiseks palume helistada tööpäeviti kella 9.00-17.00ni telefonil 666 2525.