8 küsimust kandidaadile: Rait Maruste
«Tuleb radikaalselt vähendada põllumajandussubsiidiume»

Rait Maruste FOTO: Erakogu

Postimees küsis Euroopa Parlamenti kandideerijatelt kaheksa küsimust Euroopa Liidu tuleviku ja prioriteetide kohta. Reformierakonna kaheksas number Rait Maruste leiab, et selleks, et EL muutuks tehnoloogiliselt arenenumaks ja maailmas liidriks, tuleb radikaalselt vähendada põllumajandussubsiidiume ja teisi toetusi ja suunata see raha hariduse, teaduse ja innovatsiooni ning infrastruktuuri arengusse.

1. Millist tulevikuteed Euroopale eelistate? Vaata: http://www.postimees.ee/2717816/raagi-kaasa-millist-tulevikuteed-euroopale-eelistad-sina
 Esimene tee: tagasi põhialuste juurde (mineviku eksimuste parandamine)
     Teine tee: mineviku saavutuste kinnistamine (kui see pole katki, ära paranda)
     Kolmas tee: julge sammumine tulevikku (teha rohkem ja teha paremini)
     Neljas tee: hüpe tulevikku (ainus lahendus on majanduslik ja poliitiline liit)
     Viies tee: «rohkem/vähem Euroopat» loogika muutmine (põhimõtteline mõttelaadi vahetus)

Valige variant neist või pakkuge välja oma variant ning põhjendage, miks toetate antud varianti.

EL ei tohi vajuda ebaefektiivseks ja bürokraatlikuks monstrumiks, mille peamiseks tegevussisuks saab iseenda elus ja käigus hoidmine. Seepärast tuleb üle vaadata aluslepingud, kontsentreerida ainult  teemadele ja tegevustele, mida saab teha ainult EL ja mitte selle üksik liikmesriik eraldivõetuna.

Selle aluseks saab olla EL edasine föderaliseerumine, ehk selle täpne ja selge pädevuste jaotus liikmesriikide ja EL vahel. Vastasel korral suundub EL oma pädevuste kontrollimatusse laiendamisse ja lõpututesse kompetentsi vaidlustesse.

2. Kas Euroopa Liit peaks tegelema kaitsevaldkonnaga (või peaks jätma selle ainullt NATOle), mille eesmärgiks oleks ELi liikmesriikide kaitsmine välisohu eest ning rahu tagamine maailmas? Põhjendage miks.

 Ilmselt NATO dubleerimine pole otstarbekohane ega vajalik. Küll aga Euroopa julgeolekuhuvide ja -olukorra analüüsivõimekuse arendamine ning üleeuroopaliste korrakaitse (politsei) ja päästeüksuste loomine.

3. Kas Euroopa Liit peaks muutuma ühisruumiks- looma ühised maksud, ühtlustama maksusid?

Üldreeglina peaks maksud jääma iga riigi enda otsustada, erandina peaks olema võimalik kehtestada ühtne nö EL maks, mis rakenduks kõigile liikmesriikidele ühtsetel ja võrdsetel alustel ning oleks aluseks EL tegevuste finantseerimisele.

4. Kas Euroopa Liit peaks muutma oma eelarve struktuuri- näiteks mingeid kulusid vähendama ja teisi suurendama? Kas praegused kulutused on piisavad?

Jah, peaks. Selleks, et EL muutuks tehnoloogiliselt arenenumaks ja maailmas liidriks, tuleb radikaalselt vähendada (kuni kaotamiseni) põllumajandussubsiidiume ja teisi toetusi ja suunata see raha hariduse, teaduse ja innovatsiooni ning infrastruktuuri arengusse.

5. Millistes valdkondades näete Euroopa rolli suurendamise vajadust ning millistes võiks see väiksem olla?

Välis- ja kaitse (turva)pollitika, ühtne rahandus ja selle järelevalve, Euroopa Liidu alusvabaduste, so tööjõu, kapitali, teenuste reaalne ja tõhus toimimine ning kõikide vaba konkurentsi takistavate piirangute kõrvaldamine. Infrastruktuuri ja innovatsiooni arendamine. Ära peaks jääma kõik pisi- ja bürokraatlike reeglite ja ettekirjutuste loomine ja selle järelevalve. EL vajaks olulist bürokraatia ja administratiivsete tegevuste ja kulude revisjoni ja koomaletõmbamist. 

6. Kuidas peaks Euroopa Liit Venemaa käituma Krimmis kriisi kontekstis?

On alust arvata, et Krimmiga pole asjad lõppenud. Euroopa peab meeles pidama, et 1956 Budapest, 1968 Praha, 2008 Georgia ja nüüd Ukraina on piisav selleks, et võtta karm ja otsustav hoiak ja elada üle see majanduslik ebamugavus, mis võib suhete katkestamisega kaasneda. See on ainult raha ja sellega vabadust ei mõõdeta.

7. Kas hõõglampide keelustamine ja tolmuimejate võimsuspiirangud on teemad, millega Euroopa Liit peaks tegelema? Põhjendage oma seisukohta.

EL peaks hoolitsema selle eest, et oleks ühtlustatud pistikud, sagedused, tehnilised standardid jne. Kuidas nende sees ettevõtjad ja liimesriigid toimetavad, peab jääma nende enda otsustada.

8. Millises valdkonnas näeksite end tegutsemas Brüsselis- mis komisjonis, mis valdkondades?

Olen oma professionaalse elu jooksul tegelenud õigusvaldkonnaga ja heal meelel jätkaks selles valdkonnas, et muuta EL riigiõiguslik alus efektiivsemaks, arusaadavamaks ja rohkem osalisriikide huvidele ja EL vajadustele vastavaks.

Tagasi üles
Back