Sisuturundus

Maksu- ja tolliamet karmistab võitlust tubakasmugeldajatega

FOTO: Urmas Luik

Maksu- ja tolliamet (MTA) on seadnud eesmärgiks vähendada 2016. aastaks salasigarettide turgu poole võrra.  Meetmetena on üles loetletud nulltolerants idapiiril, tubakakoerad, impordimaksud konfiskeeritud salasigarettide eest jne.

“Viimastel aastatel oleme saavutanud märkimisväärseid tulemusi idapiiri ületava salakauba tõkestamisel, mida iseloomustab ka varimajanduse osakaalu vähenemine. Järgmised sammud võitluses salakaubandusega on tingimata keerulisemad, kuna peame suunama oma tähelepanu salakauba nõudluse vähendamisele. Et muuta salakauba tarbimine võimalikult keeruliseks, loodame heale koostööle erinevate omavalitsuste ja ettevõtjatega,” ütles MTA peadirektor Marek Helm oktoobris Valgas toimunud ümarlaual, kus pidasid nõu ja tegid plaane salakaubandust tõkestavate ametkondade ning ettevõtjate esindajad.

“Salakaubandus ei ole ainult maksu- ja tolliameti või politsei- ja piirivalveameti probleem, selle negatiivset mõju konkurentsivõimele tunnetavad Eesti ettevõtjad saamata tulu näol iga päev. Lisategurid piiriäärsetel aladel on Euroopa Liidu sisene legaalne piirikaubandus, mida toetavad olulised aktsiisierinevused. Parem koostöö ja teadlikkus aitavad meil salaturu survele vastu astuda,” ütles ümarlaual Eesti Maksumaksjate Liidu juhatuse liige Lasse Lehis.

Õnneks ei tee ametnikud niisama tühje sõnu, vaid neil on ka konkreetsed teod ette näidata. Näiteks septembri lõpus pidasid MTA uurimisosakonna töötajad Viljandimaal kinni kaks meest, keda kahtlustatakse 1 006 600 maksumärgita salasigaretiga kauplemises, nende ladustamises ja edasitoimetamises.

Kahtlustuse järgi transportis üks neist, 48-aastane mees salasigarette Viljandi linnast maakonnas asuvasse kõrvalisse kohtumispaika, kus teine, 59-aastane mees laadis need ümber oma sõidukisse. Septembrikuu jooksul anti sel kombel üle kokku 42 kasti ehk 420 000 sigaretti. Mehed peeti kinni vahetult peale seda, kui oli üle antud viis kasti maksumärgistamata sigarette ja saadud nende eest sularahas 2875 eurot.

Peale kahtlustatavate kinnipidamist leiti läbiotsimiste käigus veel 586 600 maksumärkideta sigaretti. Lisaks leiti meeste elukohtade läbiotsimise käigus kokku 15 255 eurot sularaha. Tubakatoodete käitlemise korra rikkumise tõttu jäi riigil saamata 90 594 eurot aktsiisi.

"Kui ühes kuus tekitatakse riigile selline maksukahju, on see märkimisväärne summa. Salasigarettide müügiga tegelev inimene ei ole nähtamatu ja see tähendab, et inimesed aktsepteerivad seda tegevust vaikides," selgitas MTA uurimisosakonna juhataja Rain Kuus. "Ka kogukonna huvides on, et maksud laekuksid ja inimesed saaksid elada turvalises keskkonnas. Kuritegevuse ees silmade sulgemine sellele kaasa ei aita."

Prokurör Elle Keeman lisas, et tubakatoodete käitlemise korra rikkumise eest kohtus süüdimõistmisel näeb seadus ette rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistuse.

Tagasi üles