Pauluse väidetava kuritöökaaslase istung määrati septembrisse

Assar Paulus.

FOTO: Jaanus Lensment / Postimees

Tartu maakohus otsustas esmaspäeval, et väidetava allilmategelase Assar Pauluse süüasja osalise, kuid Tartus eraldi kohtu all oleva Rainar Soo korraldav kohtuistung toimub järgmise aasta septembris.

Tartu kohtute pressiesindaja Krista Tamme sõnul on menetluspooled ja kohus Soo süüasjas juba varem asunud seisukohale, et antud kriminaalasjas tuleb arvestada Harju maakohtus menetletava Pauluse kriminaalasja käiguga, millest Soo süüdistus eraldati. «Praeguseks on selgunud, et Harju maakohtus on kohtuistungid planeeritud järgmise aasta novembrini. Seetõttu määras Tartu maakohus esmaspäeval järgmise korraldava istungi järgmise aasta 8. septembrile,» ütles Tamm BNS-ile.

Järgmisel korraldaval istungil on kavas arutada asja edasist menetlust ja võimalikku vajadust teha süüdistatavale uus ekspertiis, et hinnata seda, kas ta on võimeline osa võtma kohtuistungist ja kandma karistust.

Soo episoodid on üldisest kriminaalasjast eraldatud ning ta astub kohtu ette eraldi seetõttu, et tal on tervisega suuri probleeme.

Selle kriminaalasja ülejäänud osalised on kohtu all Harju maakohtus.

Harju maakohus hakkas 10. juunil arutama mahukat kriminaalasja, milles süüdistatakse kolme meest, nende hulgas meedias allilmaliidriks nimetatud Assar Paulust kuritegeliku ühenduse juhtimises ja 18 meest ning ühte naist kuritegelikku ühendusse kuulumises. Kohtualused end süüdi ei tunnistanud.

Kokku on süüdistuse saanud 26 inimest ja kaks ettevõtet. Süüdistuse kohaselt juhtis Assar Paulus (52) alates 2006. aasta algusest püsiva ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendust, mille tegevus oli suunatud varalise kasu saamise eesmärgil nii narkokuritegude ja väljapressimiste kui ka majandusalaste ning isikuvastaste kuritegude toimepanemisele.

Süüdistuse kohaselt andis Paulus vastavalt väljakujunenud käsuliinile kuritegeliku ühenduse liikmetele erinevaid korraldusi, ülesandeid ja käitumisjuhiseid kuritegude organiseerimise, toimepanemise ja selle tulemusena saadud varalise kasu jaotamise kohta. Kuritegelikus ühenduses kehtis mitmetasandiline juhtimine ja kuritegeliku ühenduse allstruktuurid jagunesid vastavalt territoriaalsele jaotusele. Süüdistuse kohaselt kasutas Paulus oma tegevuse näiliselt legaalsena hoidmiseks ka ettevõtteid.

Riigiprokurör Kati Reitsaku sõnul oli süüdistuse kohaselt tegemist väga laiaulatusliku ja püsiva kuritegeliku ühendusega. «Selle näiteks on kasvõi asjaolu, et kuritegeliku ühenduse liikmed pidid tegema sissemakseid ühistesse vahenditesse, millest kasutati raha omakorda kuritegeliku ühenduse probleemide lahendamiseks ja kinnipidamisasutusse sattunud ühenduse liikmete rahaliseks toetamiseks ning nende õigusabikulude katteks. Sellise tegevuse eesmärgiks oli hoida ühenduse heaolu nimel kuritegusid toimepannud inimesi ühendusele lojaalsena, mis omakorda kindlustas ühenduse püsivuse,» selgitas riigiprokurör.

Ühe näitena süüdistuses sisalduvatest kuriteoepisoodidest võib tuua selle, et Andres (53) ja Rainar (47) peavad kohtu ette astuma seoses inimkaubanduse süüdistusega. Eeluurimise käigus kogutud andmete põhjal heidetakse neile ette, et nad sundisid aastaid töötama enda kasuks meessoost kannatanut, keda pidevalt mõnitati, alavääristati ning peksti. Karistusseadustik näeb sellises kuriteos süüdimõistmise eest karistusena ette kolme- kuni viieteistaastase vangistuse.

Assarit, Andrest ja Peepu (51) süüdistatakse kuritegeliku ühenduse juhtimises, mille eest näeb karistusseadustik ette viie- kuni viieteistaastase vangistuse.

Taagot (25), Jaanust (37), Germanit (42), Atsi (38), Rünnot (48), Virgot (41), Sivartit (39), Erikut (43), Gennadit (44), Rainarit, Alot (38), Airet (32), Aivot (49), Kaimot (42), Hannot (40), Matit (56), Erkit (42), Romani (41) ja Peetrit (49) süüdistatakse kuritegelikku ühendusse kuulumises, mille eest näeb karistusseadustik ette kolme- kuni kaheteistaastase vangistuse.

Kuritegelikku ühendusse kuulumise süüdistuse on saanud ka OÜ Capital Inkasso ja OÜ Barbarossa Invest.

Lisaks süüdistatakse Assarit, Peepu, Taagot, Jaanust, Atsi ja Rünnot ka väljapressimises, mille eest näeb karistusseadustik ette nelja- kuni kaheteistaastase vangistuse.

Andres, Aivo, Kaimo ja Hanno on saanud veel ka rahapesu süüdistuse, mille eest näeb karistusseadustik ette kahe- kuni kümneaastase vangistuse.

Germanit ja Gennadit süüdistatakse tulirelva ja selle olulise osa ebaseaduslikus käitlemises, mille eest on võimalik mõista kuni kolmeaastane vangistus.

Assarit, Hannot, Ragnarit ja Andrest süüdistatakse ka dokumendi võltsimises ning Assarit, Andrest ja Hannot ka selle kasutamises.

Erkit ja Romani süüdistatakse valeütluse andmises.

Suures ulatuses maksude maksmisest kõrvalehoidumise süüdistusega astuvad kohtu ette Peeter, Renita (38) ja Katrin (40). Sellele kaasaaitamise süüdistuse sai Ahti (33).

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viis läbi keskkriminaalpolitsei ja Lõuna prefektuur ning juhtis riigiprokuratuur koos Lõuna ringkonnaprokuratuuriga.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

* Täpsustus avalõigus. Järgmise aasta septembris toimub korraldav kohtuistung.

Tagasi üles