Assar Pauluse jõugu protsess hakkab venima

Täna jätkus Harju maakohtus avalikult Assar Pauluse väidetava kuritegeliku jõugu kohtuistung, mis oli vahepeal kuulutatud kinniseks. Siiski ei jõutud täna taaskord sisulise aruteluni ning pole selge, millal selleni üldse jõutakse.

Istung oli varem kinnine, sest käsitleti kannatanu terviseandmeid. Tänasest jätkus istung jälle avalikult ning plaanide kohaselt pidid arutlusele tulema kirjalikud tõendid.

Umbes tund aega võttis endale aga vaidlus, kes kaitseb kuritegelikku ühendusse kuulumises süüdistatavat Sivart Saarmanni.  

Nimelt oli teda varem esindanud Tõnu Meidraga koostöö lõppenud - selleks oli soovi avaldanud Saarmann ise.

Simon tõi välja, et sarnane asi võib veel korduda - kohtus käimine on kulukas ning nii mõnigi võib keset istungit loobuda oma kaitsjast ja vajada riigi õigusabi.

«See on väga raske protsess ja kliendil ei jätkunud vahendeid. Meil on ju novembri lõpuni (istungid plaanitud – toim.). Ma olin kokkuleppeline kaitsja, aga ta leidis, et otstarbekas on lasta riigi vahenditest maksta – kuna riik ju tahab teda süüdi mõista,» ütles Tõnu Meidra telefonitsi Postimehele.

Advokatuur pidi kohtumääruse kohaselt leidma riigi õigusabi osutaja.

Kohtunik selgitas istungil, et uut kaitsjat ei ole advokatuur veel määrata jõudnud. Samal ajal oli Meidra kohtule öelnud, et kaitseleping võiks kahe päeva jooksul veel kehtida ning palus endale asendajaks määrata Paul Järve, kes on samas asjas Virgo Raudsepa kaitsja. Nii oleks saanud istung edasi minna.

Kohus probleemi ei näinud, kuid kaitsjate sõnul ei saa Saarmannil olla korraga lepingulist kaitsjat ning sisse antud uut määrust riigi õigusabi korras kaitsja leidmiseks. Sellega rikkuvat kohus menetlusnorme, kurtsid kaitsjad.

Järve sõnul võib tekkida uue kaitsja leidmisega ka probleeme, kuna kõigil on tööd palju ja protsess on mahukas.

Kohtunik Piret Liivo sõnul hakatakse tegelema aktiivselt uue kaitsja otsimisega ning leidmisest teatatakse kohe, et kohtuistungid saaks jätkuda.

60 toimikut vaja läbi töötada

Gennadi Starodubtsevi kaitsja Urmas Simon tõi välja, et lisaks kaitsja otsimisele kulub aega ka sellele, et uus kaitsja end mahuka protsessiga kurssi viiks. Läbi on vaja töötada 60 toimikut, mis võtvat Simoni hinnangul umbes kaks kuud. Enne uue kaitsja leidmist ei saa aga asja arutamisega jätkata.

Meidra sõnul saaks uus kaitsja ka jooksvalt istungite käigus end kurssi viia, kuna Saarmanni puudutavat episoodi hetkel ei käsitleta.

Samuti tõi Simon välja, et sarnane asi võib veel korduda - kohtus käimine on kulukas ning nii mõnigi võib keset istungit loobuda oma kaitsjast ja vajada riigi õigusabi.

Harju maakohus hakkas 10. juunil arutama mahukat kriminaalasja, milles süüdistatakse kolme meest, nende hulgas Assar Paulust kuritegeliku ühenduse juhtimises ja 18 meest ning ühte naist kuritegelikku ühendusse kuulumises.

Kokku on süüdistuse saanud 26 inimest ja kaks ettevõtet. Süüdistuse kohaselt juhtis Assar Paulus (52) alates 2006. aasta algusest püsiva ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendust, mille tegevus oli suunatud varalise kasu saamise eesmärgil nii narkokuritegude ja väljapressimiste kui ka majandusalaste ning isikuvastaste kuritegude toimepanemisele.

Süüdistuse kohaselt andis Paulus vastavalt väljakujunenud käsuliinile kuritegeliku ühenduse liikmetele erinevaid korraldusi, ülesandeid ja käitumisjuhiseid kuritegude organiseerimise, toimepanemise ja selle tulemusena saadud varalise kasu jaotamise kohta. Kuritegelikus ühenduses kehtis mitmetasandiline juhtimine ja kuritegeliku ühenduse allstruktuurid jagunesid vastavalt territoriaalsele jaotusele. Süüdistuse kohaselt kasutas Paulus oma tegevuse näiliselt legaalsena hoidmiseks ka ettevõtteid.

Riigiprokurör Kati Reitsaku sõnul oli süüdistuse kohaselt tegemist väga laiaulatusliku ja püsiva kuritegeliku ühendusega. «Selle näiteks on kasvõi asjaolu, et kuritegeliku ühenduse liikmed pidid tegema sissemakseid ühistesse vahenditesse, millest kasutati raha omakorda kuritegeliku ühenduse probleemide lahendamiseks ja kinnipidamisasutusse sattunud ühenduse liikmete rahaliseks toetamiseks ning nende õigusabikulude katteks. Sellise tegevuse eesmärgiks oli hoida ühenduse heaolu nimel kuritegusid toime pannud inimesi ühendusele lojaalsena, mis omakorda kindlustas ühenduse püsivuse,» selgitas riigiprokurör.

Ühe näitena süüdistuses sisalduvatest kuriteoepisoodidest võib tuua selle, et Andres (53) ja Rainar (47) peavad kohtu ette astuma seoses inimkaubanduse süüdistusega. Eeluurimise käigus kogutud andmete põhjal heidetakse neile ette, et nad sundisid aastaid töötama enda kasuks meessoost kannatanut, keda pidevalt mõnitati, alavääristati ning peksti. Karistusseadustik näeb sellises kuriteos süüdimõistmise eest karistusena ette kolme- kuni viieteistaastase vangistuse.

Kuritegelikku ühendusse kuulumise süüdistuse on saanud ka OÜ Capital Inkasso ja OÜ Barbarossa Invest.

Tagasi üles
Back