L, 1.04.2023

Ruuben Kaalep saates «Otse Postimehest»: rassism on minu jaoks sisutühi sõimusõna

Vilja Kiisler
, erikorrespondent
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 56

Vastne riigikogulane, EKRE juhatuse liige iseloomustas end täna saates «Otse Postimehest» kui südamlikku inimest, kes läheb riigikokku päästma eesti rahvust. 

Kuidas te ise end tutvustaksite – kui mõni ei peaks teid veel tundma?

Ma olen EKRE noorteliikumise Sinine Äratus esimees, juhin EKRE välistoimkonda, olen olnud EKRE juhatuse liige pikka aega, olen Tartu linnavolikogu liige.

Kuidas iseloomustate end inimesena?

Südamlik.

Veel midagi?

Avatud uutele ideedele ja kogemustele.

Mis on teie eesmärgid, mida lähete Toompeale ära tegema?

Päästma eesti rahvust, Eesti iseseisvust, Eesti loodust.

Milles eest on eesti rahvast vaja päästa?

Me oleme demograafiliselt ühes kõige raskemas olukorras läbi aastasadade. Meie kõige suuremad probleemid on madal iive, väljaränne ja massilise immigratsiooni risk, mis on üsna suur.

Vastne rahvaalgatus nõuab teie lahkumist riigikogust, kuidas seda kommenteerite?

See on ühe Feministeeriumi aktivisti algatatus, millel on üsna vähe allkirju. Kui vasakpoolsed ja liberaalid tahaksid mind riigikokku, siis ma teeksin midagi valesti.

Kuidas te ikkagi riigikokku sobite, kui Tartus ei lasta teid isegi Zavoodi sisse, sest väidetavalt karjute seal Sieg Heil ja Heil Hitler. Missuguseid juhtumeid Zavood silmas peab?

See on vale ja laim. Ainus tõene fakt on siin see, et mul on baarikeeld ühe intsidendi põhjal. Üks vasakpoolne aktivist nõudis Facebooki postituses, et Zavoodi omanik paneks mulle baarikeelu. Ma olen avaldanud selle kohta vastulause. Minu sõber, kes oli selle intsidendi tunnistajaks, on ka seda kirjeldanud. On veel viis-kuus inimest, kes võivad kinnitada, et minu poolt mingit natsiloosungite karjumist ei olnud. See on laim. Mitte keegi ei ole toonud välja konkreetset inimest, kes oleks oma silmaga näinud, kuidas ma karjun natsiloosungeid. Sellist inimest ei ole olemas, sest ma ei ole seda teinud.

Samas viitab Zavood, et keelust hoolimata olete baari sisenenud ja kleepinud WC seintele EKRE reklaamkleepse. Samamoodi laim?

See on laim.

Ometi juba 2016 tahtis EKRE noortekogu teid välja visata, sest joote, tülitate purjuspäi turiste ja kiidate neile Hitlerit. Kuidas sellega lugu on?

See oli paari inimese kiri, mille laiem taust oli sisekonflikt noortekogus, mida ma ei hakka rohkem avama, kui tollal meediasse jõudis. Taust oli pigem kahe maailmavaate vastuolu Sinises Äratuses, kus peale jäi enamiku liikmete tahtel see maailmavaade, mille järgi me ei peaks olema tavaline erakonna noortekogu, mis tegeleb plakatikleepimise ja poliitbroilerite kasvatamisega. Allajäänud suund kasutas ebaeetilisi võtteid, sealhulgas laimu minu vastu.

Purjuspäi Hitlerit kiitnud te niisiis kunagi ei ole?

Mul oli see intsident, millele tookord viidati – diskussioon baaris oma endise õppejõuga sõjaajaloo ja Teise maailmasõja strateegia ja mitte Hitleri ideoloogiliste aspektide üle.

Samas väidab Peeter Espak: «Näiteks meenub Kaalepi jutt ühes Tartu kohvikus, kus ta tuli mind hurjutama ja mainis, et kuna ma ei toeta Islamiriiki, kes olevat nn vabadusvõitlejad, olevat ma USA sabarakk. Hitlerit kui maailma suurimat väejuhti propageeris Kaalep suurele seltskonnale ameeriklastest.» Ta viitab, et olite purjus. Räägib ta õigust või mitte?

Kas te võtate seda tõsiselt, et ma arvan, et Islamiriik on vabadusvõitlejad? See peaks juba terve loo kahtluse alla seadma. Mina olen mitu korda Süüria kodusõja asjus väljendanud seisukohta, et Euroopa ja lääneriigid peaksid toetama Süüria seaduslikku valitsust võitluses Islamiriigi vastu ja mitte võimaldama näiteks Venemaal Süüriat oma geopoliitilisse mõjusfääri saada.

Nii et Islamiriik ei koosne vabadusvõitlejatest?

Ei, kindlasti mitte.

Aga et Hitler on maailma suurim väejuht, kuidas selle väitega on?

Ka see ei ole tõsi, seda ma ei ole arvanud. Maailma suurimateks väejuhtideks pean ma Tšingis-khaani ja Aleksander Suurt. Hitler oli Teise maailmasõja kontekstis pigem hea väejuht. See on seisukoht, mida ma diskussioonis Peeter Espakiga – kes ei olnud kindlasti vähem purjus kui mina – väljendasin.

Nii et te olite purjus?

Koos Peeter Espakiga.

Missugune on teie suhe alkoholiga praegu?

Mitte selline, nagu see oli mu tudengipäevil.

Millal viimati purjus olite?

Umbes aasta tagasi.

Kuidas suhtute teistesse mõnuainetesse, näiteks kanepisse?

Üsna skeptiliselt.

Millal viimati tarvitasite?

Miks selline küsimus?

Millal viimati tarvitasite? Kas olete kunagi tarvitanud?

Ei soovi kommenteerida, aitäh.

Legaliseerida tuleks?

Kindlasti mitte vastu rahva tahtmist. Seda peaks otsustama rahvas. Ravikanep peaks olema kindlasti kättesaadavam.

Missugused on praegu teie suhted noortekogus ja erakonnas?

Head, väga asjalikud. Ehitame üles liikumist, mis suudaks täita Eestis poliitilise eliidi rolli, mis on praegu väga nõrgaks jäänud.

Tahate eliidi rolli endale võtta?

Jaa. Need inimesed, kes praegu moodustavad poliitilise eliidi, lähtuvad väga valedest väärtustest. Neil on raha ja võim tähtsam kui ideed, millele meie põhiseadus on ehitatud.

Teie esindatava eliidi põhiline väärtus oleks siis…?

Rahvuslus.

Enne valimisi puhkenud trollimisskandaali keskmes olite teie ja Mart Helme lubas, et saate peapesu. Kuidas see välja nägi?

Ma tunnistasin seda, et saatsin Päevalehele ühe arvamusloo vale nime all, et näidata, kuidas Päevaleht on valmis avaldama – kui tegemist on EKRE-vastase tekstiga – täiesti ilma taustakontrollita täiesti sisutühja ja valeväiteid esitavat teksti. Eksperiment õnnestus. On väidetud, justkui oleks mul Facebookis hulk trollikontosid, mida ma haldan ja mille kaudu üritan ebaeetiliselt avalikku arvamust mõjutada.

On või ei ole?

See on vale ja laim.

Sander Kuprum, kes see võiks olla?

Ei ole tuttav nimi.

Kui te tookord tunnistasite, et teie olete Bert Valter, siis ei kahetsenud te sugugi, vaid ütlesite, et EKRE-l on plaanid edaspidisteks infooperatsioonideks – ja need ei saa olema midagi lihtsakoelist.

Aga see ei ole ebaeetiline.

Mida te täpselt silmas pidasite?

Valimiste-eelne meemikampaaniat tegime täiesti avalikult ja läbipaistvalt.

Missugused need tulevased infooperatsioonid on?

Need on avatud ja läbipaistvad. Kui jagame meeme erakonna Facebooki lehelt, siis selles ei ole kindlasti midagi ebaeetilist.

Postimees on avaldanud teie kirjutise «Inimsuse dogma», milles asetate rahvuse kõrgemale inimsusest. Inimsust nimetate dogmaks, mis peaks meile kui loodusrahvale võõras olema. Ütlete, et inimsus on õõnes ja kahepalgeline religioon. 

Ma ei aseta rahvust inimsusest kõrgemale, ma sean nad mõlemad konteksti. On identiteetide hierarhia. Identiteedid lähtuvad üksikisikust, perekonnast, hõimust, rahvusest, tsivilisatsioonist ja liigist – liik on ainult üks paljudest identiteetidest. Lääne globalistlik inimõiguste ideoloogia pigem üritab dogmaatiliselt seada inimsust – inimest kui liigi ja kui üksikisiku identiteeti – ainsateks tähelepanu väärivateks identiteedikihtideks. Seal vahel on aga palju asju, mis on väärtuslikud.

Palun, defineerige inimsus.

Kas me mõtleme identifitseerimist liigina või sedasama lääne ideoloogiat?

Ma jätaksin teile vabad käed, sest tegelikult ma näen ka palju muid defineerimisvõimalusi.

Konkreetne kontekst, kus me tunneme ühtsust oma liigiga – meie kui inimesed vastandatuna näiteks loomadele – seisneb selles, et inimestel on asju, mis on kõigile rahvastele ja rassidele ühised. Näiteks võimalus kasutada keelt. Aga sellest ei tulene kuidagi, et me peaks tundma end kuidagi lähedasemana inimesega teiselt poolt maakera – kui näiteks oma koduloomaga.

Te ütletegi: «Mulle eestlasena täiesti loomulik tunda oluliselt suuremat lähedust oma koeraga kui neegri või lõunaameeriklasega.» Palun, defineerige, mida tähendab selles kontekstis olla eestlane.

Eestlased on loodusrahvas. Meie jaoks on sellised arbitraarsed jooned nagu liigiidentiteet -  või see idee, et inimõigused on ühele liigile kaasa sündinud – maailmavaatelt võõrad. Meie pigem tunneme end pigem kui hõimu, kelle jaoks elu on tervik.

Kes on see meie, kelle nimel te kõnelete?

Ma räägin muidugi enda eest. Ma räägin sellest, kuidas ma tunnetan eestlaste kui hõimu sidet maailma ja loodusega.

Ütlete: pole juhus, et Nürnbergis mõisteti sõja kaotajad süüdi just «inimsusevastaste» kuritegude pärast. Mida peaks siin jutumärkidest järeldama?

Seda, et see on ideoloogiline. See, kuidas me oleme harjunud nägema Teist maailmasõda, on läbinisti ideoloogiline. Seda ei ole võimalik ajaloolasena neutraalselt vaadata. Teine maailmasõda on lääne liberaaldemokraatia jaoks justkui see põhimüüt, mis defineerib selle, mis on headus ja mis on kurjus. Kurjus ehk inimsusevastased ideoloogiad on puhta kurjuse edasiarendus. Keskajal oli saatan see puhas kurjus, «Harry Potteris» Voldemort, ja Hitlerit vaadatakse samamoodi. See on ideoloogiline, see ei ole mõistlik suhtumine ajalukku.

Sellessamas tekstis tsiteerite mitmeid mõtlejaid, nt Martin Heideggeri ja Aristotelest. Missuguseid Heideggeri teoseid olete lugenud?

«Olemine ja aeg».

Mis keeles lugesite?

Inglise.

Aristoteles?

Aristoteleselt olen lugenud eri tekste, mis on eesti keelde tõlgitud.

Nimetage mõni, palun.

Ma ei mäleta pealkirja. Aga see on põhiharidus. Aristotelesega olen ma loomulikult kokku puutunud.

Missuguste allikate kaudu tunnete näiteks Augustinust või Aquino Thomast?

Juba väiksena kinkis isa mulle raamatu «Filosoofia lugu», üheksakümnendatel eesti keeles ilmunud hea kokkuvõtlik teos lääne filosoofia ajaloost. See oli esimene kokkupuude, kus ma tutvusin filosoofiaga, sealt edasi olen ma muidugi väga palju juurde lugenud.

Kui jutt hariduse peale läks – teil peaks olema keskharidus, õige?

Jah.

Miks te ei ole ülikooli läinud?

Olen ülikoolis õppinud Eesti ajalugu, aga see on lõpetamata.

2016 käisite USA-s konverentsil, mida on iseloomustatud kui rassistlikku. Sellel osalenud väljendasid veendumust, et valged inimesed on paremad kui mustad. Teie rääkisite seal Eestist kui väikesest valgest rahvusriigist. Eestis elab ja töötab mitmesuguse nahavärvi ja emakeelega inimesi: mismoodi te hakkate neid kohtlema, kui pääsete võimu juurde?

Rassism on minu jaoks sisutühi sõimusõna. See ei tähenda minu jaoks midagi.

Midagi ta võiks teie jaoks ikkagi tähendada. Palun, defineerige.

See on vasakpoolsete poolt kasutatav sõna kontekstis, kus nad leiavad, et keegi seisab oma inimeste eest rassi tasandil. Vihjatakse sellele, et kui sa oled omade poolt, siis olete võõraste vastu. Mis on tavaliselt puhas vale.

Nii et rassismi pole olemas, see on ideoloogiline konstruktsioon?

Esimene segadus tekib sellest, et kas me räägime sellest poliitilisel või isiklikul tasandil. Mind häirib alati, et kui see, kui ma ei taha teiste rahvuse massiimmigratsiooni Eestisse, peaks justkui tähendama seda, et mul on isiklikul tasandil kellegi vastu personaalselt – mis on täiesti vale. See on solvav ja häiriv.

Aga küsimus oli, kuidas kohtleksite teise nahavärvi ja emakeelega inimesi, kui saaksite võimu juurde.

Eestis on kodanikud ja Eesti elanikud ja inimesed, kes külastavad Eestit, turistid. Vastavalt Eesti põhiseadusele.

Martin Helme ütles juba mitu aastat tagasi, et kui on must, siis näita ust. Mille poolest ikkagi must nahavärv EKRE poliitikute meelest inimese halvemaks teeb?

Asi ei ole nahavärvis.

Milles siis?

Kui me vaatame Lääne-Euroopat, siis samade immigratsioonikoguste jätkudes jääb põlisrahvus vähemusse. Me ei taha, et see juhtuks Eestis. Ja Euroopas.

Eesti ei ole immigratsiooni sihtriik mitmel põhjusel. Kust te võtate need immigrandid ja pagulased, keda hakkate välja saatma?

Ma loodan väga, et meil ole vaja hakata neid välja saatma, sest neid ei tule Eestisse nii suures koguses. Aga me ei saa lahutada Eestit ja Lääne-Euroopat. Me oleme Euroopa Liidus, kus juba üritatakse immigrante riikide vahel võrdsemalt jagada, see on Euroopa probleem, millega tuleb tegeleda Euroopa tasandil?

Missugune on Teie seos bändiga Minu Kamp, kes laulab: «Ma ootan Juhti, kes tuleks ja piirid suleks, valede eest»?

Kui ma olin 14-15, andsin sellele bändile neli laulu.

See on teie tekst?

Ei, see on Tauno Rahno tekst.

Missugused tekstid sel plaadil on teie omad?

Neli tükki, seda saab plaadi tagakaanelt vaadata. Kõik neli räägivad Eesti vabadusvõitlusest ja on rahvusromantilised lood.

Kuidas suhtute bändi nimega RMV, mis laulab laulu 9. mai, videos jookseb tekst  «Rassiliselt motiveeritud vägivald. Totaalne sallimatus»?

Mingeid laule kunagi kuulsin, ei meeldinud eriti.

Kas Eesti president või peaminister võiks olla mustanahaline?

Kui rahvas ta valib.

Naine?

Loomulikult.

Seksuaalvähemuse esindaja?

Miks mitte?

Mis ministri kohta tahaksite KE-EKRE-Isamaa valitsuses, kui see sünnib?

Hetkel ei ole ministrikohast huvitatud. Mulle lähedasemad teemad on välispoliitika, keskkond ja kultuur.

Missugused oleksid teie esimesed sammud kultuuriministrina?

Kultuuripoliitika peab kaasa aitama sellele, et eesti rahvas jääks püsima sel sajandil ja edaspidi enamusrahvusena, ja et meil püsiks rahvustunne, mis on meid hoidnud aastasadu.

Välisministrina?

Eesti peab aitama kaasa sellele, et koostööd hakkavad rohkem tegema need riigid, mis jäävad Läänemere ja Musta mere vahele. Sellest võiks tulevikus tekkida ühtne geopoliitiline blokk, mis põhineb samadel väärtustel, ühisel ajalool ja ühistel geopoliitilistel huvidel.

Mida on Eestil võita, kui KE-EKRE-Isamaa valitsus sünnib?

Üle pika aja saaksime valitsuse, mis seisaks Eesti kui eestlaste etnilise rahvusriigi huvide eest.

Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 56
Märksõnad
Tagasi üles