R, 9.06.2023

VIDEO, BLOGI JA GALERII ⟩ Kiik: sotsiaalministeerium maksab lähipäevil ise toetused välja

Anna Ploompuu
, reporter
Facebook Twitter
Comments 46

Sotsiaalminister Tanel Kiik (Keskerakond) teatas täna, et sotsiaalministeerium maksab võrdõiguslikkust esindavatele MTÜdele lähipäevil toetused välja. Ühtlasi lõpetab sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskusega (RTK) koostöö hasartmängumaksust toetatavate projektide korraldamisel.

Edaspidi jätkab hasartmängumaksu vahenditest toetuste väljamakseid strateegilistele partneritele ja väikeprojektidele sotsiaalministeerium. Kiik toonitas, et organisatsioonid ei pea jääma kahe tule vahele ja nende rahastus ei peaks olema sõltuv sellest, kuidas riigiasutused seadusesätteid tõlgendavad. 

«Sotsiaalministeerium lõpetab koostöö Riigi Tugiteenuste Keskusega, et tagada riigi jaoks prioriteetsete valdkondade edendamisel parim sisuline koostöö riigi ja hasartmängumaksust toetust saavate strateegiliste partnerite vahel,» selgitas Kiik. 

Kiik toonitas, et Eesti sotsiaal-, tervise-, töö- ja võrdsuspoliitika eestvedaja on sotsiaalministeerium ning selle valdkonna otsused peavad olema sotsiaalministeeriumi teha. «Meie ülesanne on nende valdkondade edendamine ja toetamine ning see peab jätkuma ka edaspidi,» lisas Kiik. 

Sotsiaalministeeriumi ja RTK vahel on sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkulepe, milles sisalduvad ka hasartmängumaksu seadusest rahastatavate toetuste väljamaksed. «Arvestades sel aastal ilmnenud erinevaid seisukohti hasartmängumaksu seaduse tõlgendamisel on otstarbekas senist kokkulepet muuta ja jätkata hasartmängumaksu vahenditest toetuste väljamakseid strateegilistele partneritele ja väikeprojektidele sotsiaalministeeriumi vahetul korraldamisel,» selgitas Kiik RTK-le saadetud kirjas.

Sotsiaalministeeriumi strateegilised partnerid on SA Eesti Puuetega Inimeste Fond, Eesti Punane Rist, SA Väärtustades Elu, Lastekaitse Liit, Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut, SA Eesti Inimõiguste Keskus, MTÜ Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus, MTÜ Kuldne Liiga, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus, Eesti Lasterikaste Perede Liit, SA Eesti-Hollandi Heategevusfond, Eesti Pensionäride Ühenduste Liit, Eesti Naisteühenduse Ümarlaua SA.

Hasartmängumaksu toel rahastab sotsiaalministeerium kokku 13 strateegilise partneri tegevusi. Tänase seisuga on kõikidele strateegilistele partneritele makstud toetust summas 2 771 268,8 eurot.

Möödunud reedel peatas Martin Helme juhitav rahandusministeerium võrdsete võimaluste ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonda kuuluvate projektide rahastamise hasartmängumaksust laekuvast rahast. Et Kiik ja Helme üksmeelt projektide rahastamise osas ei leidnud, on MTÜd enam kui nädal aega oodanud toetusi. 

Rahandusministeerium on seisukohal, et toetusi jagav Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) ei saa teha hasartmängumaksu tulude arvelt väljamakseid projektidele, mis ei vasta hasartmaksumängu seaduses loetletud valdkondadele.

Seepärast leidis rahandusministeerium, et RTK peab peatama toetuste väljamaksed Eesti Naisteühenduse Ümarlaua projektile «Koos võrdõiguslikuma ühiskonna poole»; Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse (ENUT) projektile «ENUT ja partnerid edendavad soolist võrdõiguslikkust» ja Eesti Inimõiguste Keskuse projektile «Võrdsed võimalused sidusas ühiskonnas».

Vastava seaduse väljatöötajana leiab rahandusministeerium, kes omakorda toetub riigikontrolli märgukirjas toodud seisukohale, et toetatavaid valdkondi pole õigesti tõlgendatud ning seetõttu on hasartmängumaksust laekunud raha kasutatud seadust eirates.

Rahandusministeerium ei pea õigeks ka Kiige põhjendust, et toetuse saajatel on toetuse saamiseks õiguspärane ootus – võimalik on nendeks makseteks kasutada muid eelarvevahendeid. Ka riigikontroll nentis oma märgukirjas, et nende tegevusvaldkondade projekte, mida hasartmängumaksu seaduses pole loetletud, tuleks rahastada ministeeriumi muudest eelarvesummadest.

Facebook Twitter
Comments 46

Märksõnad

Tagasi üles