R, 29.09.2023

Välisminister pöördus Soome reisipiirangute asjus Euroopa Komisjoni poole

Brita-Maria Alas
Facebook
Comments 13
Eva-Maria Liimets.
Eva-Maria Liimets. Foto: Gert Tali

Välisminister Eva-Maria Liimets (Keskerakond) pöördus eelmisel nädalal pikendatud Soome reisipiirangute tõttu Euroopa Komisjoni poole küsimusega nende sobilikkuse kohta.

Liimets saatis kolmapäeval kirja Euroopa Komisjoni transpordivolinik Adina Valeanile, siseasjade volinik Ylva Johannsonile, õigusvolinik Didier Reyndersile ja tööhõivevolinik Nicolas Schmidtile, et nad arutaks, kui vajalikud on Soome valitsuse eelmisel nädalal vastu võetud reisipiirangud.

Samal teemal võttis minister transpordivolinikuga ühendust ka telefoni teel ja juhtis komisjoni tähelepanu piirangutele, mille Soome on Schengeni alal vabale liikumisele kehtestanud.

Eesti võimudele teeb muret asjaolu, et kuigi Soome valitsuse 3. juuni otsuste kohaselt võivad Soomes töötajad alates 7. juunist riiki siseneda, on see võimalik vaid lennukiga saabudes. Piirangutele esitatud põhjendused jäävad seejuures ebaselgeks.

Liimetsa sõnul peab Eesti oluliseks vaba liikumise põhimõtet, mis on üks ELi aluspõhimõtteid. «Need (piirangud-toim) peavad siiski olema põhjendatud ja proportsionaalsed ning mitte tekitama praktilisi takistusi piiriülesele töörändele. Kui liikmesriigid rakendavad nendele kriteeriumidele mittevastavaid piiranguid, eriti kui see puudutab töörännet, on sellel tõsine mõju teiste liikmesriikide kodanike huvidele ja õigustele. Soovin juhtida Euroopa Komisjoni tähelepanu piirangutele, mille Soome on kehtestanud vabale liikumisele Schengeni alal,» rõhutas minister pöördumises.

Eesti hinnangul ei ole Soome kehtivad vaba liikumist takistavad piirangud sobilikud ega põhjendatud. Välisminister palub Euroopa Komisjonil hinnata nende vastavust Euroopa Liidu õigusele.

«Soovin veel kord esile tõsta, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 21 lõike 1 kohaselt on igal liidu kodanikul õigus vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil, kui aluslepingutega ja nende rakendamiseks võetud meetmetega kehtestatud piirangutest ja tingimustest ei tulene teisiti,» rõhutas Liimets. «Liikumis- ja elukohavabadus on ette nähtud ka ELi põhiõiguste harta artikliga 45. Vaba liikumise piirangute vastuvõtmisel ja kohaldamisel peaksid liikmesriigid järgima ELi õiguse põhimõtteid, eelkõige proportsionaalsuse ja mittediskrimineerimise põhimõtet. Taolised piirangud peavad olema viimane võimalus erakorralistes olukordades ning proportsionaalsed. Meie hinnangul Soome piirangud seda enam ei ole,» selgitas ta.

Facebook
Comments 13

Märksõnad

Tagasi üles