Valitsus kiitis heaks vägivalla ennetamise strateegia lõpparuande (1)

Postimees
Copy
Vägivald.
Vägivald. Foto: RAIGO PAJULA/PM/SCANPIX BALTICS

Valitsus kiitis neljapäevasel istungil heaks vägivalla ennetamise strateegia lõpparuande ja vägivallaennetuse kokkuleppe aastateks 2021–2025.

Vägivalla ennetamise kokkuleppe koostamise üheks eesmärgiks on jätkata vägivallavastase poliitika kujundamist valdkondade üleselt, sihitatult ja kindlate kokkulepete alusel, edastas valitsuse pressiesindaja.

Kokkulepe toob esile 14 vägivallaennetuse tegevussuunda. Need on vägivalda taunivad hoiakud ja normid ning vägivallast teadlikkuse suurendamine; vägivallaennetus haridusasutustes, noorsootöös, huvihariduses ja -tegevustes; vägivallaprobleemidega laste ja noorte toetamine; perevägivalla ennetamine ja tugi peres vägivalda kogenud lastele; eakatevastase vägivalla märkamine ja ennetamine; vägivallaennetus digimaailmas; inimkaubanduse ennetamine; seksuaalvägivalla ennetamine; spetsialistide parem teadlikkus vägivallast, sekkumisoskuste ja -tahte arendamine; ohvrisõbralik menetlus; vägivallaohvritele parem kaitse ja tugi; vägivaldsest käitumisest loobumise viiside arendamine; tervishoiu- ja sotsiaalteenuse osutajate suurem roll vägivallaennetuses ning vägivallaennetuse poliitika mõju uurimine.

Kokkuleppe täitmist koordineerib justiitsministeerium läbi vägivallaennetuse juhtrühma, kuhu vastutavad asutused määravad oma esindaja. Lisaks tagatakse kokkuleppe elluviimine laiemalt vägivallaennetuse võrgustiku kaudu, kuhu on kaasatud ka kohalik tasand, vabaühendused, erasektor ja teised huvirühmad.

Seni on Eestis vägivalla ennetamisel lähtutud kahest vägivalla ennetamise strateegiadokumendist: vägivalla vähendamise arengukavast aastateks 2010–2014 ja vägivalla ennetamise strateegiast aastateks 2015–2020.

Kommentaarid (1)
Copy
Tagasi üles