R, 29.09.2023

Georgi lint ja Z- täht said keelu: riigikogu võttis vaenusümbolite keelamise eelnõu vastu

Meinhard Pulk
, ajakirjanik
Facebook
Comments 28
Georgi lint.
Georgi lint. Foto: Erik Prozes / Postimees

Vaenusümbolite, näiteks Georgi lindi või Z-tähe eksponeerimine Eestis keelati täna ära. Riigikogu hääletusel toetas seda 69 rahvasaadikut, vastu olid Kalle Grünthal, Martin Helme ning Ruuben Kaalep. 11 kohal olnud EKRE liiget ja Mailis Reps jätsid hääletamata.

Hääletuse eel:

Eile läbis vaenusümbolite eksponeerimist keelustav seadus teise lugemise. Tänase riigikogu istungi esimeseks päevakorrapunktiks on kõnealuse eelnõu lõpphääletus. 

Eelnõu seadusena vastu võtmisel oleks keelatud agressiooniakti, genotsiidi, inimsusevastase kuriteo või sõjakuriteo toimepanemisega seotud sümbolite eksponeerimine neid tegusid toetaval või õigustaval viisil.

Kahe ühendatud eelnõu (556 SE ja 576 SE) järgi tehakse karistusseadustikus muudatused, mis on seotud Venemaa rünnakuga Ukraina vastu ja tagavad karistuse agressiooniga liitumise korral.

Eelnõu järgi on kuriteona karistatav liituda agressiooniakti toime paneva välisriigi relvajõudude või muu välisriigi agressiooniaktis osaleva relvastatud üksusega, osaleda välisriigi agressiooniakti toimepanemises või ettevalmistamises või teadvalt vahetult toetada välisriigi agressiooniakti, sealhulgas seda rahastada. Sellise teo eest on ette nähtud kuni viieaastane vangistus. Kui sellise teo paneb toime juriidiline isik, on talle ette nähtud rahaline karistus.

Eelnõuga sätestatakse muu hulgas, et agressiooniakti, genotsiidi, inimsusevastase kuriteo või sõjakuriteo toimepanemisega seotud sümbolit neid tegusid toetaval või õigustaval viisil eksponeerida ei ole lubatud. Sellise teo eest on eelnõuga ette nähtud kuni kolmesaja trahviühiku ehk 1200 euro suurune trahv või arest. Kui sellise teo paneb toime juriidiline isik, karistatakse teda rahatrahviga kuni 32 000 eurot. 

Seadus jõustub pärast Riigi Teatajas avaldamist. 

Facebook
Comments 28

Märksõnad

Tagasi üles