Vabariigi valimiskomisjoni ei veennud EKRE põhjendused kaebetähtaja ennistamiseks (2)

Margus Paaliste
, ajakirjanik
Copy
Riigikogu valimised 2023. aastal. Foto on illustratiivne.
Riigikogu valimised 2023. aastal. Foto on illustratiivne. Foto: Jüri Looring

Vabariigi valimiskomisjon otsustas jätta Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kaebuse läbi vaatamata, kuna see on esitatud kaebetähtaega ületades. Komisjon lisas, et tähtaja lugemine ei ole sõltuv toimingust teadasaamisest. Sellise korralduse eesmärk on veenduda valimistulemuste õiguspärasuses mõistliku aja piires, et uus Riigikogu koosseis saaks kokku tulla.

EKRE volitatud esindaja Paul Keres esitas 16. märtsil Vabariigi valimiskomisjonile kaebuse, millega soovis 5. märtsil selgunud Riigikogu valimiste e-hääletamise tulemuse kehtetuks tunnistamist. Ühtlasi taotles kaebaja kaebuse tähtaja ennistamist, sest valimiskaebuse esitamiseks on seaduse järgi aega kuni kolm päeva pärast vaidlustatavat toimingut.

Mõjuva põhjusena kirjeldas kaebaja riigi valimisteenistuselt 13. märtsil saadud teabenõude vastust, millest selgus, et e-hääletamist aitab korraldada Riigi Infosüsteemi Amet (RIA). Kaebaja hinnangul on e-hääletamise kontrollitavusele ja usaldusväärsusele ohuks, et RIA pakutavale e-valimiskasti hoiustamise teenusele pole välistel osapooltel ligipääsu. Kaebaja hinnangul on riigi valimisteenistus sellise korraldusega seadusevastaselt delegeerinud endale pandud ülesanded.

Vabariigi valimiskomisjon leidis, et kaebus ei ole esitatud tähtaegselt, sest vaidlustatakse toimingut, millest on möödas rohkem kui kolm päeva. Tähtaja ennistamise põhjendusi ei pea komisjon veenvaks. RIA ülesanded e-hääletamise korralduse kohta on kirjeldatud Vabariigi Valimiskomisjoni 3. veebruari 2021. aasta otsuses ja avaldatud Riigi Teatajas.

Komisjon viitas, et ka Riigikohus pole välistanud, et Vabariigi Valimiskomisjon kaasab elektroonilise hääletamise korraldamisse teisi organeid või isikuid lisaks riigi valimisteenistusele. Valimiskomisjon märkis, et tegu ei ole RIA-le elektroonilise hääletamise korraldamise pädevuse üleandmisega ning RIA serverisse kogutud elektrooniliste häälte terviklikkus on kontrollitud.

Märksõnad

Tagasi üles