E, 2.10.2023

Opositsioon riigikogus kolmapäeval obstruktsiooniga ei jätkanud

Postimees
Facebook
Comments 3

Alates 8. maist riigikogus obstruktsiooni rakendanud opositsioon kolmapäevasel istungil sellega ei jätkanud ning kell 14 alanud istungil tuleb lugemisele viis eelnõud. 

Lugemisele tuleb 95 rahvasaadiku esitatud riigikogu avaldus «Ukraina NATO-liikmesuse toetuseks» ning eelnõu eesmärk on avaldada toetust Ukraina soovile liituda NATOga, mis on ainus tee reeglitel põhineva maailmakorra, kestliku rahu ja Euroopa demokraatlike riikide julgeoleku tagamiseks. Avalduse eelnõu kohaselt peab riigikogu möödapääsmatult vajalikuks sõnastada Vilniuse tippkohtumisel Ukraina kiireks NATOga integreerumiseks vajalikud konkreetsed ja ühemõttelised sammud ning anda Ukrainale alliansiga liitumise kutse.

Veel tuleb lugemisele valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muutmise eelnõu, mille järgi tõstetakse alkoholi ja tubakatoodete aktsiisimääri. Alkoholiaktsiisi tõstetakse järgmisel kolmel aastal alates 2024. aastast viis protsenti aastas. Sigarettide ja suitsetamistubaka aktsiisi on tõstetud viimastel aastatel viis protsenti aastas ning nimetatud toodete aktsiisitõusuga jätkatakse järgneva kolme aasta jooksul alates 2024. aastast viis protsenti aastas.

Eelnõu järgi jäetakse Eesti põllumajandustootjate konkurentsivõime toetamiseks ära eriotstarbelise diislikütuse kavandatud aktsiisitõusud aastateks 2024–2027, mis tähendab, et eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimääraks jääb 21 eurot tuhande liitri kohta.

Lugemisele tuleb ka valitsuse algatatud hasartmängumaksu seaduse muutmise seadus, mille eelnõu järgi tõstetakse erinevate mänguliikide maksumääri, mille peamine eesmärk on suurendada riigieelarve tulu, et kindlustada Eesti julgeolek ja tagada riigirahanduse jätkusuutlikkus. Tõus kavandatakse viisil, et mõju turuosalistele ei oleks suur ega tooks kaasa vajadust teha põhimõttelisi ümberkorraldusi hasartmängusektoris.

Eesmärk ei ole muuta hasartmängude mängijate tegevust. Kaughasartmängu ja toto kehtiv viieprotsendine maksumäär tõstetakse 2024. aastal kuuele ja kahe aasta pärast 2026. aastal seitsmele protsendile. Loterii ja kaubandusliku loterii maksumäär tõstetakse 2024. aastast 18 protsendilt 22 protsendile.

Kolmandana tuleb lugemisele valitsuse algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega kavandatakse alates 2024. aasta 1. jaanuarist kehtestada käibemaksu standardmääraks 22 protsenti senise 20 protsendi asemel ja alates 2025. aasta 1. jaanuarist tunnistada kehtetuks majutusele kehtiv 9-protsendine soodusmäär.

Seletuskirjas märgitakse, et muudatuste peamine eesmärk on riigitulude laekumise suurendamise kaudu liikuda riigieelarve tasakaalu poole. Teisene eesmärk on muuta käibemaksuerisuste vähendamisega maksusüsteemi efektiivsemaks. Käibemaks on üldine tarbimismaks riigieelarve tulu saamiseks. Muudatus on kooskõlas OECD poolt Eestile antud soovitusega kaotada ära ebaefektiivsed käibemaksuerisused, kuna need pole sihitud neile, kes seda kõige rohkem vajavad.

Veel tuleb lugemisele valitsuse algatatud tulumaksuseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega kaotatakse 2024. aastast füüsilise isiku täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral ja abikaasa eest ning õigus arvata oma maksustatavast tulust maha eluasemelaenu intressid eesmärgiga vähendada riigi maksukulu ning kaotada kulukad ja ebaefektiivsed maksusoodustused, mis ei teeni enam algset eesmärki, nagu eluasemelaenu intresside mahaarvamine. Vabanevate vahendite arvel saab riik inimesi tõhusamalt toetada.

Samuti tuleb lugemisele eelnõu, millega tõstetakse 2025. aastast senist füüsilise isiku ja äriühingu tulumaksu määra kahe protsendipunkti võrra 22 protsendile. Eelnõuga kaotatakse soodusmäär 14 protsenti äriühingute regulaarselt jaotatavalt kasumilt ja sellega seoses ka füüsilisele isikule makstud dividendilt kinnipeetav seitsmeprotsendine tulumaks. Eelnõuga kaotatakse 2025. aastast regresseeruv maksuvaba tulu ning kehtestatakse ühtne maksuvaba tulu 700 eurot kuus ehk 8400 eurot aastas.

Erandiks on vanaduspensioniealised, kelle maksuvaba tulu võrdub keskmise vanaduspensioniga. Veel tehakse eelnõuga tehniline muudatus kaitseväeteenistuse seaduses, kust jäetakse välja viide tulumaksuseaduse sättele, mis muudetakse kehtetuks.

Facebook
Comments 3

Märksõnad

Tagasi üles