P, 1.10.2023

Riigikogu moodustas viis välisdelegatsiooni

BNS
Facebook
Comments
Riigikogu moodustas neljapäeval viis välisdelegatsiooni.
Riigikogu moodustas neljapäeval viis välisdelegatsiooni. Foto: Eero Vabamägi

Riigikogu võttis neljapäeval vastu viis otsust, millega moodustas Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA), NATO Parlamentaarse Assamblee, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee, Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) ja Balti Assamblee Eesti delegatsiooni, kulutades viie otsuse vastuvõtmisele 16 minutit.

ENPA Eesti delegatsiooni juhiks saab otsuse kohaselt Liisa Pakosta, liikmeteks Aleksei Jevgrafov ja Eerik-Niiles Kross ning asendusliikmeteks Ants Frosch ja Hanah Lahe. Kõik delegatsiooni liikmed osalevad neli korda aastas koguneva ENPA täiskogu istungitel, delegatsiooni juht esindab Riigikogu istungitevahelisel ajal töötavas alalises komitees ning liikmed võtavad osa valdkonnakomiteede tööst. Väliskomisjoni esitatud asjakohase otsuse vastuvõtmist toetas 64 riigikogu liiget, üks saadik jäi erapooletuks.

NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juhiks saab Raimond Kaljulaid, liikmeteks Marko Mihkelson ja Urmas Reinsalu ning asendusliikmeteks Meelis Kiili, Reili Rand ja Jüri Ratas. Eesti delegatsiooni ülesanne on assamblee üritustel ja komisjonide töös osaledes kaitsta Eesti välispoliitilisi huve ning tagada NATOs Eesti julgeolekupoliitika seisukohtade kaitsmine ja kohustuste täitmine. Asjakohase otsus võti vastu 63 häälega.

(OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni kuuluvad delegatsiooni juhina Mati Raidma, liikmetena Heljo Pikhof ja Kersti Sarapuu ning asendusliikmetena Aivar Kokk, Eduard Odinets ja Kristo Enn Vaga. Delegatsioon osaleb Euroopa poliitika- ja julgeolekuküsimuste lahendamisega tegeleva assamblee istungjärkudel ning komiteede töös, võttes osa nii raportite koostamisest kui ka valimiste vaatlemisest. Otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 60 riigikogu liiget.

EISC Eesti delegatsiooni juhiks saab otsuse kohaselt Mario Kadastik ning liikmeteks Tõnis Lukas ja Toomas Uibo. Kosmosekonverents pakub Euroopa riikide parlamentidele võimalust vahetada infot, arutleda ja teha analüüse kosmosepoliitika valdkonnas. Otsus võeti vastu 62 häälega.

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni hakkab otsuse kohaselt juhtima Timo Suslov ja tema asetäitjaks saab Enn Eesmaa. Liikmetena kuuluvad delegatsiooni Arvo Aller, Karmen Joller, Meelis Kiili, Lauri Laats, Priit Lomp, Tiit Maran, Helir-Valdor Seeder, Riina Solman, Margit Sutrop ja Peeter Tali.

Balti Assamblee on Eesti, Läti ja Leedu parlamendi konsultatiivne koostööorganisatsioon, mis arutab istungjärkudel, presiidiumis ja komisjonides Balti piirkonda puudutavaid küsimusi. Eesti delegatsiooni moodustamisel arvestatakse poliitiliste jõudude vahekorda Riigikogus ja alatiste komisjonide esindatuse vajadust. Vastavat otsust toetas 65 saadikut.

Kui viimastel päevadel on opositsiooni obstruktsiooni tuules töötanud riigikogu harjunud kohati terve ööpäeva kestvate istungitega, siis neljapäeval saadi viie eelnõu menetelemisel hakkama vaid 16 minutiga.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles