Postimees annab oma lugejatele suurepärase võimaluse teha EU&I valijakompassi, mis aitab teha valikut Euroopa Parlamenti kandideerivate erakondade seast. Küsimused hõlmavad nii ajakohaseid teemasid kui ka väärtusküsimusi.

EU&I 2024 on vahend, mille abil valijad saavad ülevaate Euroopa poliitilisest ruumist ja enda paiknemisest selles ruumis. See ruum on määratletud läbi 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimistel konkureerivate erakondade poliitikate.

Kompassi on loonud Euroopa Ülikooli Firenze instituut koostöös Lausanne'i ja Luzerni ülikoolide teadlastega.

EU&I annab kasutajatele poliitilise profiili, mis põhineb nende vastustel 33 poliitilisele väitele. Kasutajad saavad reageerida igale väitele, märkides oma nõusoleku taseme viiepallisel skaalal, mis ulatub täielikust nõustumisest kuni üldse mitte nõustumiseni, ning lisaks on võimalus vastata, et seisukoht puudub. Samuti saavad nad määrata teemade olulisuse, märkides, mil määral nad peavad iga teemat enda jaoks isiklikult tähtsaks. Seejärel kasutab rakendus matemaatilist algoritmi (vt metoodikat käsitlevat osa inglise keeles), et anda suurem rõhk seisukohtadele, mida kasutaja peab olulisemaks, ja väiksem rõhk seisukohtadele, mida ta peab vähem oluliseks. Kasutaja poliitilist profiili saab uurida nii võrdluses konkreetse riigi kui ka kogu Euroopa Liidu riikide erakondade ja riikidevaheliste europarteidega.

Erakondade valimine EU&I tiim püüdis olla võimalikult kaasav ning üldreeglina kaaluti erakonna väljajätmist ainult siis, kui erinevad arvamusküsitlused näitasid, et erakonna reiting jääb alla 1 protsendi ja tal ei ole mingit võimalust saada kohta Euroopa Parlamendis. Igal juhul jätab EU&I tiim endale õiguse otsustada, milliseid erakondi rakendusse kaasata.

Kommentaarid (9)
Copy